01.02.2019 Starost: 3 let

MESEČNI UTRIP MESECA JANUARJA 2019

Ljubljana, 1. 2. 2019- Združenje občin Slovenije je pripravilo prvo številko Mesečnega utripa v letu 2019. Leto 2019 smo na Združenju občin Slovenije pričeli zelo aktivno. Izvedli smo 12 sej regijskih svetov, katerih namen je bil pregled dela ZOS v preteklem mandatnem obdobju in imenovanje predstavnikov regije v predsedstvo ZOS.


Župane in županje smo seznanili s ključnimi dosežki združenja v obdobju 2014-2018. Pohvalili so delo združenja in zavzemanje za interese občin članic. Veliko pohval pa smo prejeli na račun Skupne notrenjerevizijske službe, ki je bila ustanovljena v letu 2009.

Predsednik združenja Robert Smrdelj se je sestal z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec in ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom. Z ministrico Pivec je predsednik spregovoril o odprtih zadevah s področja kmetijstva in gozdarstva, ki zadevajo občine in kako stvari urediti na način, da bo bolje za vse strani. Z ministrom Medvedom pa sta se med drugim pogovorila o aktivnostih pri izvajanju zavez iz Dogovora o višini povprečnine za leto 2019, prihodnosti Strategije lokalne samouprave, uvedbi pokrajin in tudi o plačah v javnem sektorju. Prav tako pa je predsednik Smrdelj ministra Medveda povabil na letno Skupščino Združenja občin Slovenije, ki bo potekala 1. marca 2019.

Na Upravi za Združenje občin Slovenije je na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potekal sestanek, katerega namen je bil razprava o predlogu sprememb Zakona o zaščiti živali. Opozorili smo na občutno povečanje stroškov občin in pozvali k zagotovitvi dodatnih sredstev.

Državnemu zboru RS je združenje poslalo mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu. Opozorili smo na povečanje stroškov občin in zaprosili za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za kritje obveznosti občin oziroma prilagoditev višine povprečnine


V mesecu februarju smo za vas pripravili dve izobraževanji:

  • 12. 2. 2019 bo v dvorani Državnega sveta RS potekal seminar z naslovom »FIDIC pogodbe za občine«
  • 19. 2. 2019 bo v dvorani Državnega sveta RS potekal seminar z naslovom »DDV pri poslovanju občin in aktualne spremembe«

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

* * *


< ŽUPANI PODRAVJA IZPOSTAVILI FINANČNO PODHRANJENOST OBČIN