31.01.2018 Starost: 4 let

MESEČNI UTRIP MESECA JANUARJA 2018

Ljubljana, 31. 1. 2018 - V tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili prvo izdajo Mesečnega utripa v letu 2018. V njej si lahko med drugim več preberete o izvedenih izobraževanjih v mesecu januarju, in sicer smo jih izvedli kar pet.


Čeprav mesec januar velja za bol miren mesec, je na združenju potekalo kar nekaj aktivnosti na področju zakonodaje, saj smo na naslove občin poslali kar nekaj predlogov zakonov in podzakonskih predpisov in bi vas na tem mestu ponovno pozvali k podajanju pripomb in predlogov.

Pristojnim smo posali kar nekaj mnenj na predlagano zakonodajo in tudi poziv MGRT da v najkrajšem možnem času izda poziv za prijavo projektov iz naslova sredstev za sofi nanciranja investicij (21., 23. čl. ZFO-1), saj glede na zakonsko določene roke že prihaja do zamud, kar je glede na zelo kratke roke za izvedbo vseh dejanj in porabo sredstev zaskrbljujoče in neodgovorno.

Več si lahko preberete v Mesečnem utripu, ki je na voljo TU.

* * *


< 127. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ