03.02.2015 Starost: 8 let

MESEČNI UTRIP MESECA JANUARJA 2015

Ljubljana, 3. 2. 2015 - V Mesečnem utripu meseva januarja si lahko med drugim več preberete o pogajanjih reprezentativnih združenje z Vlado RS o višini povprečnine za leto 2015.


29. januarja sta Vlada RS in obe reprezentativni združenji občin podpisali Dogovor o višini povprečnine za leto 2015. Dogovor je sad številnih usklajevalnih sestankov, ki so potekali vse od lanskega novembra, od tega je bil en sklop srečevanj namenjen iskanju rešitev za zmanjšanje stroškov občinam in oblikovanju predloga zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, drugi sklop pa pogajanjem o finančnih sredstvih občin za leto 2015. Predstavniki občin smo ves čas pogajanj opozarjali na naraščajoč razkorak med sredstvi, ki bi jih občine morale prejeti v skladu z veljavnim sistemom financiranja občin, in sredstvi, ki jih dejansko pridobijo za izvajanje zakonskih nalog, opozarjali smo na prenašanje vedno novih nalog brez finančnih sredstev ter nujnost sprememb, ne nazadnje pa je bil vedno znova izpostavljen tudi prispevek občin h gospodarski rasti z izredno investicijsko dejavnostjo in uspešnim črpanjem evropskih sredstev, katerega zaključek bi lahko Vlada RS ogrozila z nedomišljenim zmanjševanjem finančnih sredstev občinam. Dogovor seveda ni tisto, kar bi si želeli, je pa kompromis in hkrati zaveza, da se zavzeto nadaljuje z delom. Da se Vlada RS trdno zavezujejo k izpolnitvi dogovorjenega, je obljubil tudi premier dr. Miro Cerar.

Poleg intenzivnih pogajanj o povprečnini so se v januarju odvili še številni drugi dogodki. Predsednik ZOS se je srečal s predsednikom Državnega zbora RS dr. Milanom Brglezom. S kmetijskim ministrom Dejanom Židanom je beseda tekla o pobudi ZOS za prenos stavnih zemljišč, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč, na občine. V začetku januarja je ZOS podal predlog za uvedbo bencinskega centa kot namenskega sredstva za vzdrževanje državnih cest.

Zelo pestro dogajanje pa je teklo tudi v samem združenju. Decembra so potekale dopisne seje regijskih svetov ZOS, v okviru katerih se je glasovalo o predstavnikih regijskih svetov v glavnem organu ZOS - predsedstvu ZOS. Predsedstvo ZOS ima 17 članov, od tega je bilo izvoljenih 10 dosedanjih članov ter sedem novih. Konec januarja je bila izvedena 17. redna in hkrati tudi volilna skupščina ZOS. ZOS bo še naprej vodil Robert Smrdelj, podpredsednika sta postala Jasna Gabrič in Jurij Lep, imenovan je bil nov nadzorni odbor ZOS.

Celoten mesečni utrip je na voljo TU.

* * *


< DOGOVOR O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2015 PODPISAN