28.02.2018 Starost: 4 let

MESEČNI UTRIP MESECA FEBRUARJA 2018

Ljubljana, 28. 2. 2018 - V februarski izdaji glasila Mesečni utrip si lahko med drugim več preberete o predlagani zakonodaji, ki jo pripravljavci objavljajo in sprejemajo kot po tekočem traku. Pa tudi o občutnem znižanju letne članarine v Združenju občin Slovenije.


V tokratnem glasilu Mesečni utrip si lahko med drugim več preberete o predlagani zakonodaji, ki jo pripravljavci objavljajo kot po tekočem traku. V zvezi s tem smo na Združenju občin Slovenije tako Vlado RS kot Državni zbor RS pozvali, da se še pred sprejemom aktov pripravi njihovo ustrezno finančno ovrednotenje. Slednje pa naj se upošteva tudi pri določitvi višine povprečnine.

V iztekajočem se mesecu se je na svoji prvi redni seji sestalo Predsedstvo Združenja občin Slovenije in med drugim sprejelo sklep o začasnem občutnem znižanju letne članarine. Obravnavali so tudi predlog poročila o delu za leto 217 in program dela za leto 2018.

Združenje je v drugem mesecu leta 2018 podalo veliko število pripomb in mnenj na predlagano zakonodajo in pri tem predvsem opozarjali na finančne posledice, ki jih predlogi prinašajo občinskim proračunom.

Vlado RS smo opozorili, da
občine na ravni države nimajo svojega predstavnika v posebni vladni pogajalski skupini za razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Pozvali smo k pravilnemu ovrednotenju vseh finančnih posledic dogovora in k zagotovitvi potrebnih finančnih sredstev občinam z višjo povprečnino.

Občinam članicam smo poslali dva dopisa, in sicer smo jim v prvem predlagali da zdravstvene domove pozovejo, da izdajo zahtevke, ki bodo izkazovali realno stanje in v kolikor ti niso v celoti plačani, naj sprožijo ustrezne postopke. V drugem pa smo  naprošamo za izkaz interesa o tem, da bi bila pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov imenovana s strani združenja. V kolikor bo izkazan zadosten interes, bomo na Združenju občin Slovenije pristopili k izvedbi ustreznih postopkov.

Konec meseca februarja je v prostorih Združenja občin Slovenije potekalo srečanje predstavnikov Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti (KLRO) s člani slovenske delegacije v KLRO in predstavniki združenj občin. V času dvodnevnega obiska so opravili kontrolo oziroma nadzor o demokraciji na lokalni in regionalni ravni.

Za občine smo v februarju izvedli dve uspešni izobraževanji, za mesec marec pa smo pripravili dve novi, in sicer:

  • 6. 3. 2018 – »Na katere davčne novosti v 2018 je treba biti še posebej pozoren?« - dvorana Državnega sveta RS, Šibičeva 4, Ljubljana
  • 27. 3. 2018 – »Nomotehnika teoretično in praktično« - dvorana Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana

Celotno glasilo je na voljo TU.

* * *

 


< SEMINAR VSE O KORIŠČENJU SREDSTEV PO ZFO-1 V LETU 2018