01.03.2021 Starost: 2 let

MESEČNI UTRIP MESECA FEBRUARJA

Ljubljana, 1. 3. 2021 - Za nami je drugi mesec leta 2021 in v tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili movo številko elektronskega glasila Mesečni utrip.


V tokratnem Mesečnem utripu si lahko med drugim več preberete o drugi seji predsedstva Združenja občin Slovenije, ki je zaradi aktualnih epidemioloških razmer še vedno potekala preko spletnega portala ZOOM. Člani predsedstva so obravnavali poročilo o delu za leto 2020 in oblikovali smernice dela za leto 2021. Leto je bilo vsekakor uspešno, saj je prineslo pomembne spremembe, ki bodo vplivale na finančno stabilnost občin in pripomogle k nadaljnjem razvoju. Člani so se dotaknili tudi vedno bolj pereče problematike na področju graditve novih šol in vrtcev. Trenutno je sicer objavljen javni razpis na tem področju vendar pa so potrebe na tem področju bistveno večje.

Predstavniki ZOS smo se udeležili sestanka na kmetijskem ministrstvu na temo predloga Zakona o kmetijskih zemljiščih ter dveh sej pogajalskih skupin s sindikati javnega sektorja.

 

Na naslove pristojnih pa smo naslovil tudi predloge za že deveti sklop ukrepov za zajezitev epidemije s koronavirusom COVID-19 in omilitev njenih posledic oz. PKP9. Prav tako pa smo podali predloge in pripombe k predlogu Zakona o katastru nepremičnin, predlogu Zakona o urejanju prostora in predlogu Zakona o varstvu okolje. Spremljajte nabor zakonodajnih predlogov, katere občine prejemate na svoje elektronske naslove, objavljeni pa so tudi na spletni strani ZOS.

V mesecu februarju smo za vas organizirali tri spletna izobraževanja, vabimo pa vas, da se udeležite tudi prihajajočih v mesecu marcu in aprilu, in sicer:

  • Razlastitve in lastninske pravice – 4. 3. 2021
  • Posebne gradbene uzance 202011. 3. 2021
  • Predstavitev Načrta za okrevanje in odpornost – 16. 3. 2021
  • Oblikovna (ne)usklajenost in obveznost pravilne uporabe zastav v občinah v Sloveniji 23. 3. 2021
  • Naročila male vrednosti in izjeme ter evidenčna naročila – 26. 3. 2021
  • Delovna in uslužbenska razmerja v lokalnih skupnostih – 31. 3. 2021
  • Pravilna priprava akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, izdelava kadrovskega načrta ter zgledna ureditev kadrovskih map in drugih kadrovskih evidenc – 15. 4. 2021
  • Kako pomembna je ureditev varstva osebnih podatkov zaposlenih po GDRP – 21. 4. 2021

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

* * *


< OSNUTEK NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST