04.01.2021 Starost: 2 let

MESEČNI UTRIP MESECA DECEMBRA 2020

Ljubljana, 4. 1. 2021 - V tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili zadnjo številko Mesečnega utripa v letu 2020. Tudi mesec december je bil v veliki meri zaznamovan z epidemijo koronavirusa COVID-19, Vlada RS je 16. 12. 2020 še za mesec dni podaljšala epidemijo in tako bodo ukrepi za zajezitev njegovega širjenja še nekaj časa ostali v veljavi. Zbrali smo vse aktualne informacije. V mesecu decembru se je Združenju občin Slovenije pridružila nova občina članica – Občina Idrija. Občini Idrija izrekamo dobrodošlico in verjamemo, da bomo v mozaik uspeha skupaj dodali veliko novih kamenčkov.


7. 12. 2020 je bil z 81 glasovi za in nobenim proti sprejet dolgo pričakovan Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki slovenskim občinam prinaša tako administrativne kot finančne razbremenitve v vrednosti dobrih 70 mio evrov. Z vztrajnostjo in večkratnimi utemeljevanji je Združenje občin Slovenije doseglo, da se v predlog zakona končno vnesejo tudi spremembe 23. člena Zakona o financiranju občin, ki odpravljajo ključne administrativne ovire pri črpanju investicijskih sredstev 21. člena tega zakona. Prav tako se odpravlja prehodno obdobje pri sofinanciranju investicij, kar pomeni zvišanje sofinanciranja investicij na 6% primerne porabe. Gre za pomemben dosežek, za katerega se je Združenje občin Slovenije zavzemalo že vrsto let.

V zadnji števili Mesečnega utripa boste med drugim lahko več prebrali tudi o zadnji seji predsedstva Združenja občin Slovenije, katere se je udeležila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo Urška Ban. ZOS je med drugim Vladi RS ponudil pomoč lokalnih skupnosti pri zajezitvi epidemije COVID-19.

Predsednik ZOS Robert Smrdelj se je udeležil okrogle mize v organizaciji Komisije za preprečevanje korupcije, ki je potekala v sklopu Tedna boja proti korupciji 2020, tema pa je bila nasprotja interesov.


Predstavniki Združenja občin Slovenije pa so se udeležili kar nekaj sestankov, in sicer na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na temo priprave projektov s področja turizma in kulture, na Ministrstvu za okolje na temo predloga Gradbenega zakona ter z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na temo institucionalnega varstva in pomoči na domu.

Prav tako smo pripravili kar nekaj predlogov in mnenj, ki smo jih poslali pristojnim službam. Tako smo med drugim Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovali pripombe na predlog Zakona o kmetijskih zemljiščih in Državnemu svetu RS ter Državnemu zboru RS predloge ukrepov za PKP7.

Žal pa smo bili v zadnjih dneh leta 2020 priča grozovitemu potresu v sosednji Republiki Hrvaški. Združenje občin Slovenije je slovenske občine pozvalo k pomoči občinam na Hrvaškem. Občine so se odzvale, prav tako pa bo Predsedstvo ZOS o donaciji hrvaškim kolegom odločalo na prvi seji v letu 2021.

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

 

* * *


< DONACIJA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE V VIŠINI 15.000 EVROV ZA POMOČ HRVAŠKIM OBČINAM PRI ODPRAVI POSLEDIC RUŠILNEGA POTRESA