30.12.2019 Starost: 3 let

MESEČNI UTRIP MESECA DECEMBRA 2019

Ljubljana, 30. 12. 2019 - Za vas smo pripravili zadnjo številko Mesečnega utripa v letu 2019. V začetku decembra so poslanke in poslanci ponovno odločali o Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije v letih 2020 in 2021. Tudi tokrat je Odbor DZ RS za proračun in finance pritrdil višji povprečnini, poslanke in poslanci pa so žal glasovali proti.


V začetku meseca decembra je na Ministrstvu za zdravje potekal sestanek z ministrom za zdravje Alešom Šabedrom, katerega tema so bile težave občin pri zagotavljanju osnovne zdravstvene oskrbe. Sestanka so se udeležili tako župani kot direktorji zdravstvenih domov in je potekal v konstruktivnem duhu. V mesecu januarju bo potekal nadaljevalni sestanek in upamo, da bodo pristojni kmalu predstavili tudi konkretne rešitev.

Poslanke in poslanci so na 14. redni seji med drugim imenovali tudi novo ministrico za razvoj, strateške projekte in  kohezijo dr. Angeliko Mlinar. Dr. Angeliki Mlinar čestitamo in ji želimo uspešno delo na čelu Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Vlada RS je na svoji 54. redni seji določila besedilo predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin in ga poslala v sprejem Državnemu zboru po rednem postopku. Zakon bi po prvotnih načrtih sicer moral stopiti v veljavo že s 1. 1. 2020, vendar so se postopki medresorskih usklajevanj zavlekli in bo zakon sprejet predvidoma v prvi polovici leta 2020.

V začetku meseca je v prostorih Mestne občine Ljubljana potekal sestanek delovne skupine za pripravo sprememb Zakona o vrtcih (Zvrt). Na sestanku so prisotni preverjali nekaj različic sprememb 34. člena, ki bi omogočale občinam avtonomijo odločanja glede financiranja zasebnih vrtcev.

Na Ministrstvu za javno upravo je potekal zadnji sestanek delovne skupine za zmanjšanje stroškov delovanja občin v letu 2019. Na dnevnem redu sestanka je bila obravnava Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, predlog sprememb in dopolnitev Stanovanjskega zakona, predlog sprememb in dopolnitev Zakona o urejanju prostora ter izhodišča za spremembo Zakona o financiranju občin.

V mesecu decembru smo za vas pripravili dva seminarja, v mesecu januarju pa se lahko udeležite pet seminarjev, enega pa pripravljamo že za mesec februar, in sicer:

  • 15. 1. 2020 seminar z naslovom »Osvežite in nadgradite znanje s področja javnega računovodstva«
  • 21. 1. 2020 seminar z naslovom »Novosti na področju delovno pravne zakonodaje, ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev v letu 2020 in primeri sodnih praks«
  • 24. 1. 2020 seminar z naslovom »Osvežitveni seminar ZUP«
  • 30. 1. 2020 seminar z naslovom »Več nepovratnih sredstev po Zakonu o financiranju občin v letu 2020, novosti in najpogostejše nepravilnosti pri  dosedanjem izvajanju«
  • 31. 1. 2020 seminar z naslovom »Priprava na zaključni račun za leto 2019 za občine«
  • 6. 2. 2020 seminar z naslovom »Procesni koraki pri občinskih javnih razpisih in najpogostejše napake pri poslovanju občin«

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU

* * *


< PRIROČNIK ZA TIPOLOGIJO STAVB