28.12.2018 Starost: 170 dni

MESEČNI UTRIP MESECA DECEMBRA 2018

Ljubljana, 28. 12. 2018 - Pred vami je zadnja številka Mesečnega utripa v letu 2018. V tem mesecu smo na naslove vseh občin poslali Priročnik za občinske funkcionarje, katerega ste že razdelili med izvoljene občinske svetnike in svetnice. Namen priročnika je podati priporočila kako postopati, ko ne veste, kje bi začeli iskati neke podatke, ali če si samo želite potrditve in osvežitve svojega znanja. V priročniku med drugim podajamo priporočila o načinu sprejema občinskih predpisov, ki so lahko v statutu ali poslovniku vaše občine urejena tudi drugače, saj ima vsaka občina skladno z zakonodajo avtonomno pravico pri urejanju te tematike.


Na naslove pristojnih ministrstev in Državnega zbora RS smo poslali nekaj mnenj in pripomb, med drugim tudi na ZIPRS1819-A, kjer smo podali predlog k dopolnitvi dveh členov. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvu za finance smo poslali poziv v zvezi s tretjim odstavkom 23. člena ZFO-1, ki določa datum posredovanja prehodnih podatkov o deležih dodatnih sredstev za financiranje investicij, in sicer 15. oktober tekočega.

V mesecu novembru smo Ministrstvu za notranje zadeve poslalo pripombe k predlogu Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih. Pri pregledu zakonskega predloga smo ugotovili, da ta občinam prinaša novo nalogo, ki ima finančne posledice. Ministrstvo za notranje zadeve nam je že podalo odgovor, v katerem so pojasnili, da so po dodatni preučitvi predloga dotičnega člena ugotovili, da organov samoupravnih lokalnih skupnosti v sistem ne bo potrebno vključiti. Zato  bodo iz predloga 45. člena organe samoupravnih lokalnih skupnosti črtali.

Na elektronske naslove občin smo poslali kar nekaj predlogov predpisov. Predloge si lahko pogledate TU, vaše predloge in pripombe pa nam posredujte na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

* * *


< POZIV V ZVEZI S POSREDOVANJEM PODATKOV OBČINAM NA PODLAGI TRETJEGA ODSTAVKA 23. ČLENA ZFO