22.12.2017 Starost: 4 let

MESEČNI UTRIP MESECA DECEMBRA 2017

Ljubljana, 22. 12. 2017 - Pred vami je zadnji Mesečni utrip v letu 2017. V njem preberite kaj vse se je dogajalo v iztekajočem se mesecu. Tako je v začetku decembra potekala izredna seja Državnega zbora RS, na kateri so poslanci z 51 glasovi za in 23 proti po odložilnih vetih DS vnovič potrdili spremembe zakona o financiranju občin, z 52 glasovi za in 21 proti pa tudi zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019.


Na svoji 5. redni seji so se sestali člani Predsedstva ZOS in med drugim razpravljali o problematiki odlokov NUSZ in problematiki zdravstvenih domov, ki se spopadajo z izgubami predvsem zaradi nespreminjanja cen zdravstvenih storitev ob hkratnem dvigu stroškov dela. Prav tako pa se je članom predsedstva na seji pridružil predstavnik ZOS v Svetu Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS Dejan Zavec.

Predstavniki Združenja občin Slovenije smo se udeležili dveh sestankov, katera sta bila sklicana na Ministrstvu za finance in Ministrstvu za javno upravo. Na prvem so predstavniki MF predstavili določila Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin. Uredba se sprejema za obdobje dveh let. Glede na prejšnjo uredbo, se spreminjajo letnice in pa zbrani podatki. Na ministrstvu za javno upravo pa je potekal sestanek na temo on-line dostopa do potrdil o namenski rabi zemljišč. Pobudo za sestanek je podala Notarska zbornica Slovenije z namenom, da bi skupaj našli način kako po elektronski poti zagotovit varen način vročanja zadevnih potrdil.

Državni zbor RS je na svoji 36. redni seji med drugim sprejel Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki bo predvidoma določneje opredelil sistem vrednotenja, tako da bo vrednosti mogoče uporabiti tudi za potrebe obdavčenja.

V decembru smo organizirali dve izobraževanji z aktualno in perečo problematiko, januarja pa za vas vabimo:

  • 9. januarja 2018 na seminar »Priprava na zaključni račun za leto 2017 za občine«, ki bo potekal v dvorani Državnega sveta RS,
  • 12. januarja 2018 na seminar »Novosti Uredbe o varstvu osebnih podatkov, ki bo potekal v sejni sobi poslovne stavbe SMELT, Dunajska 160, Ljubljana,
  • 18. januarja 2018 na seminar »Katere novosti prinaša Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva«, ki bo potekal v dvorani Državnega sveta RS,
  • 30. januarja 2018 na seminar »Novosti, ki jih prinaša Gradbeni zakon«, ki bo potekal v dvorani Državnega sveta RS.

Vabimo vas, da aktivnosti ZOS in aktualno dogajanje s področja lokalne samouprave spremljate na spletni strani Združenja občin Slovenije. Novice združenja lahko spremljate tudi prek RSS sistema oziroma se naročite na e-novice. Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne, nas pokličite na 01/230 6330, ali nam pišite na info(at)zdruzenjeobcin.si.

Več si preberite TU

* * *


< 161. REDNA SEJA VLADE RS