23.12.2015 Starost: 7 let

MESEČNI UTRIP MESECA DECEMBRA

Ljubljana, 23. 12. 2015 - V zadnji izdaji letošnjega Mesečnega utripa si lahko med drugim več preberete o nadaljnjih prizadevanjih Združenja občin Slovenije za višjo povprečnino in investicijski transfer.


Prizadevanja Združenja občin Slovenije za višjo povprečnino in investicijski transfer se kljub sprejetemu zakonu o izvrševanju proračuna za prihodnji dve leti nadaljujejo. Minister Mramor in Vlada RS morata prevzeti odgovornost zaradi nesklenitve dogovora o povprečnini, je bilo enotno predsedstvo ZOS, zato se je ZOS pridružil pobudi za zahtevo po odstopu finančnega ministra. 21. decembra je bila zahteva, podkrepljena s 144 podpisi županov, izročena predsedniku vlade.

Hkrati je bil izročen tudi poziv ZOS k spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, s katerim smo zahtevali spremembo ZIPRS1617 z zadnjimi sprejemljivimi izhodišči za občine, in sicer povprečnino v višini 536 evrov, investicijski transfer v višini 4 % skupne primerne porabe ter črtanje določbe, ki odvzema presežek dohodnine nad primerno porabo.

ZOS bo vložil tudi dve zahtevi za oceno ustavnosti ZIRS1617, in sicer glede sredstev investicijskega transfera ter glede višine povprečnine za leti 2016 in 2017.

Minister Koprivnikar je vodstvom združenj občin prestavil predlog strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Predsedstvo ZOS je zelo kritično do vsebine strategije, saj v njej ni zaznati razvojne in strateške naravnanosti. Strategija bolj kot k decentralizaciji teži h koncentraciji in centralizaciji državnih nalog. Iz predloga strategije je razbrati, da želi država poleg vsakoletnega zniževanja sredstev s povprečnino tudi sistemsko slabiti ustavno kategorijo lokalne samouprave, kar je za občine nesprejemljivo.

Več si lahko preberete TU.

* * *


< 14. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS