31.08.2021 Starost: 269 dni

MESEČNI UTRIP MESECA AVGUSTA

Ljubljana, 31. 8. 2021 - V tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili novo, že osmo, številko elektronskega glasila Glas občin v letu 2021.


Združenje občin Slovenije je že v mesecu juliju na Ministrstvo za finance posredovalo pripombe na predlog izračuna povprečnih stroškov občin in hkrati tudi podalo predlog višine povprečnine za prihodnji dve leti. Tokrat pa smo na Ministrstvo za javno upravo ter na Ministrstvo za finance posredovali dopis, v katerem pozivamo k pričetkom pogovorov o višini povprečnine.

V postopkih medresorskega usklajevanja ali javne obravnave je več predlogov predpisov, ki so vedno dostopni tudi na spletni strani Združenja občin Slovenije. Vabimo vas, da si predloge predpisov pogledate in nam podate morebitne predloge, mnenja in pripombe.

S strani pristojnih ministrstev smo prejeli več obvestil, katera tudi redno objavljamo na spletnih straneh združenja. Tako je npr. Ministrstvo za javno upravo objavilo obvestilo o podaljšanju roka za prijavo na "javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti (JP PMIS), in sicer do 22. oktobra 2021.


Tudi v mesecu avgustu smo za vas organizirali izobraževanje, na katerem je predstavnica Slovenskega regionalno razvojnega sklada predstavila Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1.

Vabimo pa vas, da se nam v prihodnjih mesecih pridružite na sledečih izobraževanjih:

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

* * *


< SPREMEMBE PRI DOLOČITVI POLNE ZAŠČITENOSTI S CEPIVI PROTI COVID-19