29.09.2017 Starost: 2 let

MESEČNI UTRIP MESECA AVGUSTA IN SEPTEMBRA

Ljubljana, 29. 9. 2017 - V tokratnem Mesečnem utripu si lahko med drugim več preberete o pogovorih o financiranju občin v prihodnjih dveh letih.


V avgustu in septembru so se odvili trije krogi pogovorov o financiranju občin v prihodnjih dveh letih, konec meseca septembra pa so se predsedniki vseh treh združenj sestali še s predsednikom vlade. Posledica tega je nekoliko izboljšan, po navedbah finančne ministrice tudi končni, vladni predlog: povprečnina 551 evrov v 2018 in 558 evrov v 2019, presežek nad primerno porabo v 85 % deležu oz. celoten POs v 2019, investicijski transfer v višini 3 % primerne porabe in 3 % povratnega dela. Finančno ministrstvo oz. vlada pričakuje odziv združenj, ali je možen dogovor o povprečnini. Predsedstvo ZOS je na dveh sejah v avgustu in septembru sprejelo jasno zahtevo, da hočemo povprečnino v zakonski višini, pričakujemo pa tudi napredek pri investicijskem transferu.

Z združenji občin ni usklajen niti predlog novele Zakona o financiranju občin, ki so ga sicer poslanci že potrdili v prvem branju. Pred drugo obravnavo in vlaganjem amandmajev je predvideno dodatno usklajevanje z ministrom Koprivnikarjem. To smo tudi vseskozi zahtevali v ZOS, torej vsaj kompromisno uskladitev zakona, v nasprotnem primeru pa umik iz zakonodajnega postopka. V državnozborskem postopku je tudi predlog novele Zakona o lokalnih volitvah, ki med drugim predvideva določitev stalnega termina rednih lokalnih volitev.

Čeprav je Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti v presoji na Ustavnem sodišču, pa poteka priprava podzakonskih aktov. S predstavniki MGRT smo se sestali na temo metodologije za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. V pripravi je tudi metodologija za evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture. Na vlado in pristojno ministrstvo smo naslovili pobudo za zagotovitev (dodatnih) sredstev za sofinanciranje investicij na področju osnovnega šolstva in športne infrastrukture, zahtevamo sestanek s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS glede problematike izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč in prenosov zemljišč, podali smo pripombe na osnutek novega Zakona o varstvu okolja in ponovno tudi na Predlog zakona o javnih financah, podali smo negativno mnenje na predlog novele Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

V avgustu in septembru smo organizirali štiri izobraževanja z aktualno in perečo problematiko, oktobra in novembra pa za vas med drugim organiziramo:

  • 9. oktobra bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Organizacija delovnega časa in sestankov (Kje izgubljamo produktiven čas?),
  • 23. oktobra bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Zakon o splošnem upravnem postopku - osvežitveni seminar,
  • 7. novembra bo v dvorani Državnega sveta RS Vodenje ljudi v občinah,
  • 9. novembra bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Sofinanciranje in financiranje društev s strani občin.

Več si lahko preberete TU.

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 2. DO 6. OKTOBRA 2017