29.04.2019 Starost: 4 let

MESEČNI UTRIP MESECA APRILA 2019

Ljubljana, 29. 4. 2019 - V tajništvu ZOS smo pripravili četrto izdajo Mesečnega utripa, v kateri boste našli veliko koristnih informacij.


V četrti izdaji Mesečnega utripa v letu 2019 lahko med drugim več preberete o aktivnosti vladne delovne skupine za znižanje stroškov občinam, ki se je v aprilu sestala tako v ožji kot tudi v razširjeni sestavi in pripravljeno je bilo tudi prvo vmesno poročilo. Aktivnosti bodo potekale tudi v mesecu maju, saj morajo biti v mesecu juniju pripravljene že prve rešitve.

Na pobudo Združenja občin Slovenije je potekal sestanek predsednikov združenj in ministra za okolje in prostor Simona Zajca, na katerem je razprava med drugim tekla tudi o težavah, s katerimi se srečujejo občine na področju urejanja prostora, graditve objektov in o drugih aktualnih temah.

Ministrstvo za zdravje je sklicalo sestanek, na katerem je razprava potekala o aktualni problematiki primarne ravni zdravstvenega varstva, predvsem težavah družinskih zdravnikov in napovedane odpovedi delovnega razmerja oz. iskanje rešitev zmanjšanja obremenitev družinskih zdravnikov tako v smeri zmanjševanja normativa kot v smeri zmanjševanja administrativnih obveznosti. Sestanka se je udeležila tudi predstavnica ZOS.

Na temo predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) je na Ministrstvu za pravosodje potekal sestanek. Ministrstvo je prejelo pripombe od več kot 80 deležnikov in jih čaka še težko usklajevanje. V načrtu pa je, da bi Vlada RS predlog zakona obravnavala do junija 2019. Udeležbo na sestanku smo zagotovili tudi na ZOS.

Občine smo pozvali k posredovanju predlogov projektov, katere bi se lahko izvedlo v naslednji finančni perspektivi. Občine ste se odzvale in se vam zahvaljujemo. Tiste, ki nam vaših predlogov še niste poslale, to še lahko storite.

Na Kabinet predsednika Vlade RS smo naslovili dva dopisa. V prvem smo pozvali, da se prisluhne občinam, kjer se dnevno soočajo s problematiko ilegalnih prehodov mej. Namreč v zadnjih nekaj mesecih se ponovno beležijo povečani ilegalni prehodi mej. V drugem pa ponovno opozarjamo na problematiko zapiranja poštnih poslovalnic. Gre za nesprejemljivo prakso in za nadaljevanje centralizacije države, s katero se na združenju nikakor ne strinjamo.

V mesecu marcu smo Ministrstvu za finance poslali dopis, v katerem opozarjamo na oteženo izvajanje določil Zakona o agrarnih skupnostih, in sicer zlasti pri sklepanju pravnih poslov s premoženjem agrarne skupnosti, ki so kasneje predmet davčne obravnave. Ker odgovora še nismo prejeli, smo na Ministrstvo za finance, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ponovno poslali dopis in naprosili za čimprejšnji odgovor. Prav tako pa smo zaprosili za čimprejšnji sklic sestanka, na katerem bi sodelovali predstavniki zgoraj navedenih ministrstev in občin ter katerega bi bila v nadaljevanju predstavljena pereča problematika.

V mesecu maju se lahko udeležite treh izobraževanj, in sicer:

Celoten Mesečni utrip je na volhjo TU.

* * *


< 29. REDNA SEJA VLADE RS