26.04.2016 Starost: 6 let

MESEČNI UTRIP MESECA APRILA

Ljubljana, 26. 4. 2016 - v aprilskem Mesečnem utripu si lahko med drugim več preberete o nadaljevanju procesnih opravil v postopku pred Ustavnim sodičem RS, o ukinjanju krajevnih uradov in o delu v zvezi z uvedbo davka na nepremičnine.


Nadaljujejo se procesna opravila v postopku pred Ustavnim sodiščem RS glede vložene zahteve za oceno ustavnosti glede višine investicijskega transfera po prvem odstavku 56. člena ZIPRS1617. ZOS je odgovoril na odgovor Državnega zbora RS in na mnenje Vlade RS glede vložene zahteve za oceno ustavnosti. Na Ministrstvu za javno upravo smo se udeležili sestanka glede ukinjanja krajevnih uradov ter izrazili nasprotovanje ukinjanju ter opozorili, da ne gre za racionalizacijo dela, ampak centralizacijo države, prav tako pa država tudi ne upošteva potreb ljudi. Razprava na to temo še ni končana. Nadaljuje se delo v zvezi z uvedbo davka na nepremičnine. Predstavniki ZOS so se udeležili posveta glede sistema množičnega vrednotenja nepremičnin, katerega cilj je bil poenotenje razumevanja sistema množičnega vrednotenja in nalog v zvezi z njimi ter uskladitev stališč glede vrste, kvalitete in vsebine modelov vrednotenja in podatkov zanje. Na tej podlagi bosta nadaljevala svoje delo Projektna skupina in Projektni svet. Na predsednika vlade smo združenja občin naslovila protest zaradi ravnanja Vlade RS, ker nas ob sprejemanju okvirov za pripravo proračunov za prihodnja leta ni povabila k sodelovanju. S tem Vlada nadaljuje s svojim nesprejemljivim ravnanjem, ko občine oz. združenja povabi k sodelovanju le, ko se ji to zdi smiselno in ne spoštuje ZLS in priporočil Resolucije o normativni dejavnosti o sodelovanju občin. Pristojna ministrstva smo opozorili na problematične določbe tipskih pogodb o sofinanciranju iz nove finančne perspektive ter zahtevali sestanek na to temo. Ministrstvu za zdravje smo naslovili pripombe na predlog novega Zakona o lekarniški dejavnosti.

Županje in župane občin članic vabimo na redno letno skupščino, ki bo 25. maja 2016 v hotela Four Points by Sheraton Ljubljana Mons v Ljubljani.

V aprilu smo izvedli seminar, delavnico in posvet, maja in junija pa za vas med drugim organiziramo:

  • 12. maja bo v dvorani Državnega sveta RS Predstavitev novosti Zakona o kmetijskih zemljiščih;
  • 17. maja bo v sejni sobi Združenja občin Slovenije delavnica Osnovna mediacijska orodja za vodilne kadre;
  • 26. maja bo v sejni sobi Občine Litija seminar na temo Državne pomoči in izvajanje gospodarskih javnih služb;
  • 14. junija bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Pravilno obračunavanje potnih stroškov n drugih izplačil, ki se ne vštevajo v davčno osnovo zaposlenih.

Celoten Mesečni utrip je dostopen TU.

* * *


< 18. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS