23.03.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

Mednarodni seminar "Youth information as a base for youth participation", 18.-20. maj 2010

MOVIT NA MLADINA, Nacionalna agencija programa Mladi v akciji v sodelovanju z britansko in norveško Nacionalno agencijo programa Mladi v akciji ter slovenskim in britanskim Eurodeskom organizira mednarodni seminar »Youth information as a base for youth participation«, namenjen predstavitvi lokalnih projektov informiranja, namenjenih spodbujanju participacije mladih v lokalnem okolju.


Evropske institucije in organizacije, odgovorne za mladinsko politiko, so že večkrat poudarile pomen participacije mladih za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih, njihovega socialnega vključevanja in njihovega prispevka k razvoju demokracije. Participacija v demokratičnem življenju katerekoli skupnosti pomeni imeti pravico, sredstva, prostor, priložnost in podporo za participacijo v procesih odločanja v družbi in možnost vključevanja v aktivnosti, ki pomagajo graditi boljšo družbo.

Seminar bo udeležencem seminarja omogočil, da:

- med seboj izmenjajo izkušnje na področju informiranja mladih z namenom povečanja participacije mladih v lokalnem okolju;

- primerjajo uporabljena orodje in metode;

- identificirajo izzive in poiščejo možne rešitve;

- ugotovijo, kako lahko uporabijo akcijo 1.3 (in druge vire) za finančno podporo bodočih tovrstnih projektov.

Rezultati seminarja bodo zbrani in objavljeni v publikaciji, ki bo vključevala primere, predstavljene na seminarju. To bo omogočilo razširjanje rezultatov seminarja tudi drugim zainteresiranim občinam ter mladinskim strukturam v Evropi.

Seminar je namenjen udeležencem, ki so vključeni v proces informiranja mladih na lokalni ravni z namenom povečanja participacije, in sicer:

- predstavnikom občin, aktivnih na področju informiranja mladih;

- multiplikatorjem informacij za mlade (regionalnim ali lokalnim mladinskim centrom, klubom, svetom, informacijskim servisom ipd.).

Udeleženci morajo:

- biti sposobni in pripravljeni razširiti rezultate seminarja na lokalni/regionalni ravni;

- razumeti pomen informiranja in participacije mladih;

- imeti izkušnje z informiranjem mladih in s povečevanjem participacije mladih na lokalni ravni;

- biti pripravljeni deliti svoje izkušnje z drugimi udeleženci seminarja;

- biti prisotni ves čas trajanja seminarja ter aktivno sodelovati v vseh aktivnostih.

Več informacij najdete v razpisu. Rok za prijavo je 9. april 2010.


< PREDSTAVITEV NOVE SOCIALNE ZAKONODAJE ZA OBČINE