05.05.2021 Starost: 1 let

MATIČNI ODBOR DZ POTRDIL PREDLOG NOVELE STANOVANJSKEGA ZAKONA

Ljubljana, 5. 5.2021 - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je včeraj na seji soglašal s predlogom novele stanovanjskega zakona, ki je marca prestal prvo obravnavo v DZ. Ta med drugim predvideva zvišanje neprofitne najemnine in hkrati subvencij, kar so člani odbora pozdravili.


Predlog novele usklajuje neprofitno najemnino, ki se ni uskladila od leta 2007, zaradi česar imajo stanovanjski skladi premalo priliva, da bi lahko obstoječi stanovanjski fond primerno vzdrževali. Vrednost točke, ki se uporablja pri izračunu neprofitne najemnine, se bo dvignila z 2,63 evra zvišala na 3,50 evra postopno v treh letih

Ob tem bi se subvencija najemnine zvišala na največ 85 odstotkov priznane neprofitne najemnine, sedaj 80 odstotkov. S tem naj bi zagotovili, da dvig neprofitne najemnine ne bo prizadel socialno najbolj ranljivih najemnikov. Posledično bi se zvišala tudi priznana neprofitna najemnina pri izračunu subvencije k plačilu tržne najemnine.

Dodatna sredstva za gradnjo stanovanj bi zagotovili z višjim dovoljenim zadolževanjem državnega stanovanjskega sklada in občinskih javnih stanovanjskih skladov. Predlog predvideva tudi vzpostavitev javne najemniške službe pri državnem stanovanjskem skladu, ki naj bi lastnike stanovanj naj bi razbremenila vseh poslov in tveganj, povezanih z oddajo stanovanj. Novosti so predvidene glede večstanovanjskih stavb. Predlagane so spremembe potrebne višine soglasij za dela v večstanovanjskih stavbah.


< POGAJANJA DRŽAVE S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA