02.06.2014 Starost: 9 let

MAJSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Ljubljana, 2. 6. 2014 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila novo številko Kohezijskega e-kotička, v kateri so predstavljeni uspešni projekti jugovzhodne Slovenija v programskem obdobju 2007-2013.


V 66. številki Kohezijskega e-kotička si med drugim lahko preberete več o projektih jugovzhodne Slovenije v programskem obdobju 2007-2013, ki so bili sofinancirani s sstrani skladov EU. Tako je bilo v tem obdobju sofinanciranih več kot 350 različnih projektov v vrednosti preko 360 mio evrov. Med projekti ESS so:

  1. Regijska štipendijska shema za Dolenjsko
  2. DATALAB TEHNOLOGIJE
  3. Skupni projekt ESS in ESRR - FBD (Fluid-bed Dryer), Mladi raziskovalci

Med projekti JV Slovenije, sofinancirani iz ESRR je predstavljena dograditev in tehnološka posodobitev MIC Novo mesto za izzive današnjega časa.

Več si lahko preberete o aktualnih razpisih ESS

  1. 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa "Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011"  - razpisanih 1.246.641,52€
  2. Aktualni programi ESS na Zavodu RS za zaposlovanje

V zvezi s partnerskim sporazumom (PS) in Operativnim programom (OP) pa si lahko perberete, da je Slovenija PS formalno oddala v presojo Evropki komisiji 10. aprila 2014 (rok je bil 22. april 2014), OP pa je Slovenija oddala  12. 5. 2014 (rok je bil 22. 7. 2014).

Vsi, ki želite več informacij glede priprave delegiranih in izvajalskih aktov ter smernic v okviru evropske kohezijske politike 2014-2020 na ravni EU, lahko informacije najdete TU.

Celotne majske kohezijke e-novice so dostopne TU.

* * *< DODATNE POTREBE SEKTORJEV PO RABI VODE NA OBMOČJU RS DO LETA 2021