31.03.2009 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

MAG. PLOŠTAJNERJEVA NA SREČANJU OECD PREDSTAVILA IZKUŠNJE SLOVENIJE NA PODROČJU SPODBUJANJA SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Mag. Zlata Ploštajner, ministrica Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko se je 31. 03. 2009 v Parizu udeležila ministrskega srečanja odbora za politiko teritorialnega razvoja Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Ministrica predstavila izkušnje Slovenije na področju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja ter na področju vzpostavljanja drugega nivoja lokalne samouprave - pokrajin. Spregovorila pa je tudi o izzivih majhnih, odprtih gospodarstev v kontekstu globalnih izzivov.


 

Razprava na ministrskem srečanju OECD je potekala tudi o novi paradigmi spodbujanja regionalnega razvoja, o regionalnih in nacionalnih ciljih, spodbujanju regionalne rasti, mobilizaciji akterjev in potencialov regionalnega razvoja. Posebno pozornost pa so udeleženci namenili tudi vprašanjem večnivojskega upravljanja, kar se v slovenskem kontekstu nanaša tudi na vprašanje vzpostavljanja pokrajin z namenom spodbujanja enakomernejšega razvoja.


< POSVET VLADE RS IN JAVNEGA SEKTORJA 2009