04.03.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

LUKŠIČ NAPOVEDAL RAZŠIRITEV SVETOV ŠOL

Ljubljana, 03.03.09 - Minister za šolstvo in šport Igor Lukšič je na sestanku republiškega odbora Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije napovedal, da bodo v svete šol dodatno "pripeljali" po dva predstavnika učiteljev. Ob tem sicer ne bodo z drugimi spremembami posegli v sestavo svetov zavodov, je dodal minister.


Sestava svetov šol naj bi po Lukšičevih besedah tako po novem predlogu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) predvidela pet predstavnikov učiteljev, tri predstavnike ustanovitelja oz. lokalne skupnosti in tri predstavnike staršev. Svetov šol ne bo treba spreminjati, dodaja minister, saj bodo že začeti mandati "tekli naprej". Iz ZOFVI naj bi črtali tudi sedanjo možnost za svete staršev, da ustanavljajo strokovne skupine. "Ocenjujemo, da je to slabo, da je treba ločiti vpliv staršev, ki se tiče starševstva, in vpliv šole, učiteljev, ko gre za strokovna, pedagoška vprašanja," meni Lukšič. Novelo zakona naj bi sicer v DZ poslali v roku dveh mesecev, je povedal minister. Glede plačnega sistema v javnem sektorju je minister Lukšič kot strukturno napako ocenil dejstvo, da "si je ministrstvo za javno upravo dalo poseben status" ter da sili celotno polje javnega sektorja, "da se vkalupi v nek model, ki je enostavno slab za uravnavanje šolskega področja". Predsednik združenja ravnateljev Oton Račečič je ob tem omenil, da je v vrstah ravnateljev, kjer imajo nekateri med njimi nižje plače od učiteljev, "veliko nezadovoljstva". V kolikor ne bodo dosegli popravkov v tem smislu, Račečič napoveduje tudi protest. Po Lukšičevo naj bi učitelji dobili tudi možnost poučevanja dodatnega, tretjega predmeta. "Zdaj, ko se zmanjšuje populacija, šole, zlasti manjše, enostavno ne morejo zaposliti učitelja za polni delovni čas," je minister pojasnil rešitev, po kateri bi se učitelji v prehodnem obdobju do leta 2015 lahko dokvalificirali za tretji predmet. Glede zakona o osnovnem šolstvu pa Lukšič zaenkrat ne napoveduje sprememb. "V dveh letih naj bi naredili revizijo, premislek o tem, kaj je treba narediti," je dodal. Lukšič se med drugim zavzema, da bi športna vzgoja dobila avtonomen status tj. "da se meri uspeh športne vzgoje na gibljivosti, na telesni zmožnosti učencev, ne pa na tem, kaj znajo povedati" o določeni panogi. V zvezi z diskusijo v javnosti o trajnem mandatu ravnateljev, za katerega se zavzemajo v ravnateljskem združenju, je Lukšič dejal, da je diskusija dobrodošla ter da kaže na to, "da imamo dobre ravnatelje, ki jim lahko tako starši kot učitelji zaupajo" ter da to ne bo več tak problem, "ko bomo utrdili neko zaupanje". V zvezi z načinom evidentiranja delovnega časa učiteljev pa Lukšič meni, da "ravnatelj mora poskrbeti, da vsak učitelj naredi tisto, zaradi česar je tam". Kako to doseže, pa je po njegovo manj pomembno kot dejstvo, da so končni rezultati optimalni.


< VLADA SPREJELA PREDLOG NOVELE ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV ZA 2008 IN 2009