23.07.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

LOKALNE VOLITVE BODO 10. OKTOBRA

Ljubljana, 23. 7. 2010 - Predsednik državnega zbora Pavel Gantar je za 10. oktober razpisal lokalne volitve. V skladu z danes podpisanim aktom o razpisu volitev bodo roki za volilna opravila začeli teči 9. avgusta.


 

Predsednik DZ je razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, medtem ko bodo volitve za svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti za isti dan razpisali župani. Zakon namreč določa, da tudi volitve v svete ožjih delov občin potekajo sočasno kot redne volitve v občinske svete. Sočasno z lokalnimi volitvami pa potekajo tudi volitve v občinske svete narodnih skupnosti italijanske oz. madžarske narodnosti.

 

Roki za volilna opravila bodo začeli teči 9. avgusta, ko bo že mogoče vlagati kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Rok za vlaganje kandidatur pa se bo iztekel 15. septembra.

 

Na lokalnih volitvah je mogoče nastopiti kot strankarski kandidat ali pa kandidirati s podporo volivk in volivcev. Kot pravočasno vložene pa se bodo štele vse kandidature, ki jih bodo občinske volilne komisije dobile od 9. avgusta do 15. septembra do 19. ure. Ostale bodo zavrnjene kot prepozne, ne glede na to, ali bodo pravilne ali ne.

 

Od 9. avgusta bo na upravnih enotah že mogoče podpisovati obrazce podpore kandidatom za župane in občinske svetnike, pa tudi za predstavnike pripadnikov romske, italijanske in madžarske narodne skupnosti v občinskih svetih. Hkrati bodo stranke lahko začele formalizirati svoje priprave na volitve, saj morajo nekatera dejanja opraviti v roku po razpisu volitev; sklicati morajo svoje organe in kandidate določiti s tajnim glasovanjem. Politične stranke kandidate določajo prek svojih članov v posamezni lokalni skupnosti po postopkih, ki jih določajo njihova pravila, a obvezno s tajnim glasovanjem, drugih posebnih pravil pa zanje zakon ne določa.

 

Za neodvisne liste in posameznike, ki niso strankarsko vezani oz. želijo na volitvah nastopiti kot neodvisni kandidati, je treba zbrati podpise podpore. Po zadnjih lokalnih volitvah se je zakon spremenil tako, da je zahtevano število podpisov podpore sedaj manjše in je vezano na število volivcev, ki so glasovali na predhodnih lokalnih volitvah.

 

Da se bo nekdo lahko potegoval za sedež v občinskem svetu, ga bo moral (oz. listo, na kateri bo kandidiral) v njegovi volilni enoti podpreti najmanj odstotek od števila volivk in volivcev, ki so v tej volilni enoti glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski svet (a ne manj kot 15 in za listo ne več kot 1000). Pri županskih kandidatih je prag za vstop v volilno tekmo nekoliko višji: dva odstotka tistih, ki so na zadnjih volitvah v občini glasovali v prvem krogu županskih volitev. Tudi tu je določena spodnja meja 15 volivk in volivcev in zgornja 2500. Tisti, ki bodo želeli kandidirati s podpisi podpore, bodo torej na občinski volilni komisiji morali najprej pridobiti podatek, koliko volivk in volivcev je v občini oz. volilni enoti, kjer želijo kandidirati, glasovalo na volitvah 22. oktobra 2006 in koliko obrazcev podpore potrebujejo. Ker so občine po velikosti zelo različne, je težko govoriti o povprečju, a po besedah tajnika državne volilne komisije Marka Golobiča je kar precej občin, kjer bo potrebno zbrati več kot 100 podpisov.

 

Med županskimi volitvami in volitvami v občinski svet je še ena pomembna razlika, da pri volitvah županov lahko odloča drugi krog, če v prvem noben od kandidatov ne dobi večine glasov. Drugi krog razpiše DVK, zakon pa določa, da mora biti izveden najpozneje v treh tednih po prvem krogu volitev. Ker se bo 21-dnevni rok iztekel 31. oktobra, na državni praznik, je verjetno, da bo drugi krog v roku 14 dni. Tako je danes napovedal tudi predsednik DZ.

 

Sicer pa bodo imele politične stranke od 9. avgusta dalje tudi pravico, da predlagajo člane volilnih odborov. Desetdnevni rok, v katerem bodo to lahko storile, se bo iztekel 18. avgusta. Tajnik DVK pri imenovanju članov volilnih odborov opozarja na pomembno novost. Vsak predlagatelj bo namreč moral priskrbeti pisno izjavo kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor, pa tudi njihovo pisno izjavo, da bodo najpozneje tri dni po javni objavi kandidatur oz. list kandidatov občinsko volilno komisijo obvestili, če je kateri od kandidatov z njim v sorodstvenem razmerju, ki ga navaja zakon.

 

Do 26. avgusta morajo organizatorji volilne kampanje, v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji, odpreti tudi posebne transakcijske račune za volilno kampanjo.

 

Že v avgustu bodo morale občine objaviti tudi pogoje za brezplačna plakatna mesta za čas volilne kampanje, ki bodo na voljo organizatorjem volilne kampanje za osnovno predstavitev. Te pogoje morajo občine objaviti najpozneje 60 dni pred dnem glasovanja, plakatna mesta morajo biti enakopravno zagotovljena vsem organizatorjem volilne kampanje, na posamezni občini pa je, kolikšno število mest bo določila. Ob tem lahko omogoči tudi plačljiva plakatna mesta.

 

* * *


< RAZPIS ZA NAJBOLJ ZELENO OBČINO V SLOVENIJI