17.03.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

LETNI SESTANEK V OKVIRU ŠVICARSKEGA PRISPEVKA

Ljubljana, 17. 3. 2011 - Danes je potekal letni sestanek s švicarskimi donatorji, na katerem je bilo obravnavano izvajanje slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje  gospodarskih  in  socialnih  razlik  v  razširjeni  EU (t.im. »Ĺ vicarski   prispevek«).   V okviru slovensko-švicarskega

programa sodelovanja Ĺ vica namenja Sloveniji nepovratna  sredstva 

v  višini  21.956.000 

CHF.

Program ima v grobem dvacilja, in sicer:
· prispevati  k 

zmanjševanju  gospodarskih  in 

socialnih  razlik med Slovenijo in

bolj razvitimi državami razširjene Evropske unije;
·prispevati  k 

zmanjševanju  gospodarskih  in 

socialnih  razlik med dinamičnimi   mestnimi  

središči  in  strukturno 

šibkimi  obrobnimi  regijami v Sloveniji.

Natančneje se program osredotoča na

naslednja področja:
·   okolje

in infrastruktura (11.000.000 CHF);
·   promocija

zasebnega sektorja (1.500.000 CHF);
·   človeški

in socialni razvoj (4.500.000 CHF);
·   posebne

dodelitve (4.956.000 CHF).

Na področju okolja in infrastrukture

je Ĺ vica dokončno odobrila dvaprojekta:
·  »Obnovljivi  viri 

energije v primorskih občinah«, za katerega je bil decembra 2009

podpisan projektni sporazum v vrednosti 3.680.000 CHF;
·  »Obnovljivi  viri 

energije  v  alpskem 

prostoru«,  za katerega bo

projektni sporazum podpisan januarja 2011 v vrednosti 5.293.800 CHF.

Na področju promocije zasebnega

sektorja je Ĺ vica odobrila projekt tehnične pomoči  za 

krepitev institucionalne in regulativne sposobnosti za finančno

poročanje  o  podjetniškem sektorju in revizijo na državni

ravni. Projekt v vrednosti 1.500.000 CHF se bo izvajal 4 leta (do 15. oktobra

2012).

Na 

področju  človeškega  in 

socialnega  razvoja je Ĺ vica odobrila

projekt »Nakup  opreme za radioterapijo v

okviru kliničnega oddelka za onkologijo v UKC 

Maribor«  v  vrednosti 

3.500.000 CHF. Projektni sporazum je še v fazi usklajevanja  med 

prijaviteljem  in  donatorjem. 

V  okviru  iste področne usmeritve  je 

bil  30.  septembra 

2009  podpisan  projektni 

sporazum  za štipendijski sklad v

višini 1.000.000 CHF. S štipendijskim skladom upravlja švicarski vmesni organ.

V okviru posebnih dodelitev so bili

podpisani trije projektni sporazumi:
· projektni

sporazum za koriščenje sredstev za pripravo projektov;·        

projektni  sporazum 

za  tehnično  pomoč, 

ki  je namenjena pokrivanju

nekaterih  dodatnih  stroškov, 

ki  jih  ima 

Slovenija pri smotrnem in učinkovitem izvajanju programa;
·  sporazum  o 

skladu  za  NVO 

in  skladu  za 

male  projekte  v okviru partnerstva.  V 

okviru  tega  sklada 

je  bil v letu 2010 izveden prvi

razpis,  na katerem je bilo izbranih 14

projektov v višini 863.000 CHF. Naslednji razpis za dodelitev sredstev bo

spomladi 2011.

Ĺ vicarski  donatorji 

in  Nacionalni  koordinacijski  organ 

so  na  letnem sestanku  ocenili, 

da  se  slovensko-švicarski  program sodelovanja izvaja uspešno in skladno

z načrti.  

 


* * *


< JAVNA PREDSTAVITEV MNENJ O STRATEGIJI RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE