04.07.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

LETA 2009 V SLOVENIJI 15 REGIJSKIH CENTROV ZA RAVNANJE Z ODPADKI

Ljubljana, 4. 7. 2008 – Na današnji tiskovni konferenci Ministrstva za okolje in prostor je bil predstavljen Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov, ki ga je Vlada RS sprejela marca letošnjega leta. Program vsebuje osnovna izhodišča za izgradnjo infrastrukturnega omrežja za učinkovito ravnanje z odpadki. Tako bo po regijskem konceptu ravnanja z odpadki v Sloveniji po 16. juliju 2009 delovalo 15 regijskih centrov.


Generalna direktorica direktorata za evropske zadeve in investicije na ministrstvu za okolje in prostor Bernarda Podlipnik, je povedala, da je za uvedbo operativnega programa na voljo 200 mio EUR kohezijskih sredstev in 13 mio EUR okoljskih dajatev na letni ravni. Prav tako pa se bo okrog 40 odstotkov sredstev steklo iz občinskih proračunov. Glavna dinamika koriščenja evropskih sredstev iz nove finančne perspektive bo potekala v letih gradnje regijskih centrov, in sicer v letih od 2010 do vključno 2013. Dodala je še, da "zaenkrat kaže, da za samo izvedbo programa ne bo potrebno najemati dodatnih kreditov, ocenjujemo pa, da bo potrebno iz državnega proračuna nameniti dodatnih 20 odstotkov sredstev," Poudarila pa je še, da je približno polovica centrov že zgrajena ali pa so v zaključni fazi.

 

V Sloveniji je trenutno 83 odlagališč in 22 od teh jih je že prenehalo z odlaganjem, 16 jih bo prenehalo do konca leta 2008, ostalih 23 pa bodo z odlaganjem zaključili do sredine julija 2009. Po 16. juliju 2009 bo v Sloveniji delovalo 15 regijskih centrov, in sicer Osrednja Slovenije, Savinjsko, Podravje, Dolenjska, Pomurje, Primorska, Goriška, Gorenjska 1, Gorenjska 2, Globoko, Spodnje Podravje, Koroška, Zasavje, Ĺ paja dolina, Podravsko.

 

Vodja sektorja za javne službe varstva okolja na ministrstvu za okolje in prostor Irena Koželj je povedala, da so "glavni cilji operativnega programa preusmeritev tok odpadkov z odlagališč in prednostno v recikliranje kot postopek predelave. Poudarki so tudi na preprečevanju nastanka odpadkov, priprava za ponovno uporabo, recikliranje," ter dodala, da želijo s programom tudi pospešiti ločeno zbiranje na izvoru odpadkov in izločanje biološko razgradljivih odpadkov.

 

V nadaljevanju je Podlipnikova opozorila, da so na področju ravnanja z odpadki potrebni temeljiti premiki v načinu razmišljanja. Prav tako pa bo treba za dosego globalnih ciljev, ki izhajajo iz omenjenega operativnega programa odstranjevanja odpadkov, delovati na lokalni ravni.

 

* * *


< ŽUPANI PRI MINISTRU ZVERU