13.02.2020 Starost: 184 dni

LEGALIZACIJA OBJEKTOV NA PODLAGI ŠESTEGA ODSTAVKA 116. ČLENA GRADBENEGA ZAKONA

Ljubljana, 13.2.2020 - Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi več prejetih pozivov s strani občin za podajo mnenje o ustreznosti elaboratov lokacijske preveritve in prošenj za podajo stališč glede uporabe lokacijskih preveritev v primeru legalizacije objektov na kmetijskih zemljiščih, pripravilo pojasnila, ki vam jih v celoti posredujemo v nadaljevanju.


POJASNILA MINISTRSTVA

 

* * *


< 61. REDNA SEJA VLADE RS