23.02.2019 Starost: 4 let

KRAJEVNI URADI SE NE BODO UKINJALI, UREDILO SE BO STANJE NA PODROČJU INFORMATIKE

Ljubljana, 22.2.2019 - Minister za javno upravo Rudi Medved je z ekipo sodelavcev pričel serijo srečanj z načelniki upravnih enot in z župani po Sloveniji. Prvo srečanje je potekalo na OBMOČJU občin upravne enote Škofja Loka.


Srečanja so se udeležili načelnice in načelniki upravnih enot Škofja Loka, Kranj, Jesenice, Radovljica, Tržič in Kamnik. Pozdravili so odločitev ministra, da jim prisluhne in se jim pridruži na terenu ter izpostavili predvsem težave na področju informatike. Minister Medved je povedal, da bo ministrtco upravnim enotam zagotovilo vso potrebno podporo pri ureditvi razmer, ki so nastale zaradi centralizacije informatike. Dodal je, da je treba zaposlenim delo olajšati, ne pa otežiti, predvsem pa morebitnih težav ne smejo čutiti državljani, ki pridejo na okenca upravnih enot.

Drugi ukrep, ki ga je izpostavil minister in bo prinesel razbremenitev zaposlenih, državljanom pa hitrejše odločanje o njihovih vlogah, pa je uvedba črtnih kod na vročilnicah. Pilotno je bil projekt uspešno zaključen na UE Ljubljana, trenutno se namešča na deset večjih upravnih enot, postopoma pa bo vpeljan tudi na ostale upravne enote. »En zaposlen za obdelavo istega števila vročilnic namesto enega dne porabi le eno uro,« je izboljšavo ilustriral minister.


Minister Rudi Medved pa se je srečal tudi z župani občin Škofja Loka, Žiri, Železniki in Gorenja vas - Poljane. Poudaril je pomembnost dobrega sodelovanja načelnikov in županov, pogovor pa je ponovno tekel predvsem o stroških občin. "Stroške občin bomo zmanjšali, to je naloga vladne delovne skupine," je povedal minister in ponovil, da ima delovna skupina resne namene, zato je prevzel njeno vodenje, vanjo pa so vključeni tudi predstavniki združenj občin.
Vlada se je namreč ob sklenitvi zadnjega dogovora o višini povprečnine zavezala zmanjšati stroške občinam. Vladna delovna skupina bo v šestih mesecih proučila in predlagala možne spremembe področne zakonodaje, s katerimi bi zmanjšali stroške občin, ki izhajajo iz njihovih zakonsko določenih nalog.

 

* * *


< SESTANEK SKUPINE ZA USKLAJEVANJE PREDPISOV S PODROČJA PLAČ IN ZA POGAJANJA Z REPREZENTATIVNIMI SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA