05.01.2023 Starost: 78 dni

KPK OBJAVILA OPOMNIK ZAVEZANVCEM ZA POROČANJE O PREMOŽENJSKEM STANJU

Ljubljana, 5. 1. 2022 - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je na svojih spletnih straneh objavila opomnik zavezancem za poročanje o premoženjskem stanju. Rok za poročanje je 31. 1. 2023.


Zavezanci, z izjemo oseb odgovornih za javna naročila, morajo v skladu z določilom 43. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) KPK sporočiti vsako spremembo v premoženjskem stanju, in sicer najkasneje do 31. januarja v naslednjem letu po nastanku spremembe. V primeru, da do sprememb v premoženjskem stanju v obsegu, kot ga določa 43. člen ZIntPK, ni prišlo, zavezanec ne odda obrazca in o neobstoju sprememb ne poroča.

Vsi zavezanci za prijavo premoženjskega stanja si morajo za oddajo obrazca na portalu eUprava pravočasno zagotoviti kvalificirano digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS. Od 1. junija 2020 je namreč poročanje premoženjskega stanja Komisiji za preprečevanje korupcije možno le še na portalu eUprave.

Odgovore na najpogostejša vprašanja, povezana s premoženjskim stanjem, najdete na tej povezavi. Precej informacij je na voljo tudi v lani posodobljenem sistemskem pojasnilu o nadzoru nad premoženjskim stanjem, priporočamo še branje prispevka v KPK VESTniku lanskega septembra z naslovom Supervolilno leto za zavezance za prijavo premoženjskega stanja posebno živahno.

Komisija še obvešča, da bodo za področje premoženjskega stanja od 3. do vključno 31. januarja 2023 začasno spremenjene uradne ure, ki bodo v tem času vsak delovni dan med 10. in 12. uro ter 13. in 14. uro. V tem času lahko za vsebinska vprašanja, povezana s prijavo premoženjskega stanja, pokličete Komisijo na telefonsko številko 01/400-5710. V primeru tehničnih težav z obrazcem (na eUpravi), prosimo, pokličite Enotni kontaktni center Ministrstva za javno upravo (EKC) na telefonsko številko 080 2002 ali pošljite vprašanje na ekc(at)gov.si.

 

 

* * *


< VLADA RS O BREZPLAČNIH PRENOSIH PREMOŽENJA DRŽAVE NA LOKALNE SKUPNOSTI