04.08.2014 Starost: 8 let

KORIŠČENJE SREDSTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

V petek, 1. 8. 2014 je bilo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo objavljeno »Povabilo občinam k oddaji načrtov porabe« za koriščenje sredstev po 21. In 23. členu Zakona o financiranju občin. Razpis prinaša nekaj novosti, zato vam bodo predstavniki MGRT predstavili kako bo potekalo koriščenje sredstev in kdaj bo predvidoma izvedeno ter katere so novosti.


Minister Metod Dragonja je v skladu s 23. členom ZFO-1 ter  v skladu s 47. in 76. členom ZIPRS1415, podpisal obvestilo o deležu razpoložljivih sredstev občin za sofinanciranje občinskih investicij v letu 2014 in Povabilo občinam k oddaji načrtov porabe. V ta namen je od petka 1.8.2014 odprta spletna aplikacija, preko katere morajo posamezne občine obvezno vlagati nove načrte porabe za sofinanciranje občinskih investicij. Vlaganja bodo možna do vključno 1.9.2014.

Občinam, ki že imajo podpisane pogodbe o sofinanciranju občinskih investicij v letu 2014, ki so jih sklenile v letu 2013, načrtov porabe ni potrebno še enkrat vlagati.

Razpisana razpoložljiva kvota sredstev za nove načrte porabe v letu 2014 znaša 15.332.087,72 EUR, v proračunu Republike Slovenije za leto 2014 pa imamo na razpolago 6.736.093,35 EUR. Ker do dogovora med  MGRT in Ministrstvom za finance o zagotovitvi vseh potrebnih sredstev ni prišlo, je minister v Povabilu navedel, da se bodo sredstva v višini 8.595.994,37 EUR izplačala v proračunskem letu 2015. Kako se bo to izvedlo, bo potrebno rešiti do vključitve novih načrtov porabe v Načrt razvojnih progarmov (NRP) Republike Slovenije 2014-2017.
http://www.mgrt.gov.si/

predstavitev

 

»KORIŠČENJE SREDSTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN«

 

ki bo potekala v torek, 19. 8. 2014, s pričetkom ob 10. uri, v dvorani

Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana

 

Ciljna skupina predstavitve so zaposleni na občinskih upravah, ki delajo na tem področju in druga javnost, ki jo tematika zanima.

 Prijave pošljite na fax: 01/230 63 36 ali na elektronski naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.


< JULIJSKI MESEČNI UTRIP