08.05.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

KORAK BLIŽJE K NOVEMU PLAČNEMU SISTEMU

Danes je vlada obravnavala in v DZ posredovala predlog novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki omogoča parcialni pristop, po katerem bodo v nov plačni sistem lahko šle tiste dejavnosti, ki bodo do konca maja sklenile kolektivne pogodbe. Pristojni minister je še napovedal, da bo podpis kolektivne pogodbe z javnim sektorjem 15. maja. To bi pomenilo uvedbo novega plačnega sistema tudi v občinah.


Virant je poudaril, da bo parcialni pristop omogočil, da ne bo noben sindikat, ki je sklenil dogovor z vlado, "postal talec tistega sindikata, ki pogodbe ne bo sklenil do konca maja". Minister je dodal, da morajo najmanj tri plačne skupine skleniti kolektivno pogodbo, da bodo lahko šle v nov plačni sistem po parcialnem pristopu. Po njegovih besedah bodo v nov plačni sistem, ki bo uveljavljen septembra, lahko šle tiste dejavnosti in poklici, ki bodo kolektivno pogodbo z vlado sklenili do konca maja. "Načrt je, da bi se septembra izplačale plače javnim uslužbencem po novem," je pojasnil in dodal, da je bil v začetku leta sklenjen dogovor, "da se izplačajo poračuni med plačo po novem in starem". Minister je tudi povedal, da novela določa usklajevanje plač z inflacijo od 1. julija v višini dveh odstotkov. Virant je napovedal, da bo predvidoma 15. maja podpis kolektivne pogodbe z javnim sektorjem, ki je bila parafirana julija lansko leto. Ta pogodba bo podlaga za sklenitev pogodb s posamičnimi dejavnostmi in poklici, je poudaril. "Verjetno bodo vse dejavnosti, razen morda na področju vzgoje in izobraževanje, kjer je položaj negotov, pogodbe sklenile do konca maja," je še povedal minister. Vlada je novelo poslala v DZ s predlogom, da bi jo uvrstili na dnevni red majske seje in sprejeli po nujnem postopku. Virant je še povedal, da je vlada na današnji seji sprejela uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede. "Po novem bo napredovanje odvisno zgolj od ocene delovne uspešnosti javnega uslužbenca," je poudaril minister in pojasnil, da bo uslužbenec letno ocenjen z oceno od nezadovoljivo do odlično, torej od ena do pet. Na podlagi zbranih točk se bo po treh letih preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje, je pojasnil Virant. Pri tem je dodal, da so pogoji določeni tako, da se pri prvih napredovanjih napreduje nekoliko hitreje, za poznejša napredovanja pa so pogoji zaostreni. "Od petega napredovalnega razreda je za napredovanje potrebnih najmanj 14 točk, torej najmanj dvakrat odlično in enkrat prav dobro. Zato bo napredovanje od petega razreda rezervirano le za peščico najboljših," je sklenil minister.


< PRISTOJNI ODBOR DZ O PREDLOGU ZFO IN RAZPISU POSVETOVALNEGA REFRENDUMA O OBMOČJIH POKRAJIN V RS