11.07.2013 Starost: 9 let

KOORDINACIJA MINISTROV ZA JAVNI SEKTOR O POPRAVKIH PLAČNEGA SISTEMA

Ljubljana, 11. 7. 2013 - Koordinacijska skupina ministrov za javni sektor je po seji Vlade RS s premierko Alenko Bratušek na delovnem sestanku razpravljala o popravkih plačnega sistema. Kot je pojasnil minister za notranje zadeve Gregor Virant, gredo popravki v smeri večje fleksibilnosti plačnega sistema, med drugim v smeri večje odvisnosti plače od delovne uspešnosti.


Virant je spomnil, da so popravke plačnega sistema napovedali tudi v koalicijski pogodbi in programu dela ministrstva. Že pred dnevi je povedal, da je besedilo novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju pripravljeno in da želi, preden gre v usklajevanje s sindikati, o tem razpravljati na t. i. koordinacijski skupini ministrov za javni sektor. Sestanek s sindikati bi bil lahko prihodnji teden v torek, šele nato bo s spremembami seznanil preostalo javnost.

 
Osnovno izhodišče načrtovanih sprememb naj bi sicer bilo, da plačni sistem ostane enoten, bistvene spremembe pa bi se nanašale na določitev osnovne plače, vključno z napredovanjem, ter na ureditev delovne uspešnosti. Poleg tega naj bi z novelo realizirali odločbo ustavnega sodišča, ki zavezuje k drugačni določitvi kvoruma za sklepanje in spreminjanje kolektivne pogodbe.


< OBRAVNAVA KLJUČNIH DOKUMENTOV KULTURNE POLITIKE S PREDSTAVNIKI OBČIN