04.02.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

KONFERENCA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU ZA BOLJ ODGOVORNO RAVNANJE

Na konferenci o zelenem javnem naročanju, ki je potekala 4.2.2010 na GZS, je minister za razvoj in evropske zadeve Mitja Gaspari ocenil, da je zeleno javno naročanje orodje za premik k okoljsko bolj odgovornem ravnanju v javnemu sektorju. "Ta konferenca je prvi korak k dialogu, ki bo koristil okolju, podjetjem in javnemu sektorju.


Udeležencem konference je bil predstavljen evropski okvir oblikovanja politike zelenega naročanja in primeri treh držav EU, ki spadajo med t.i. zelenih sedem. "Analiza javnega naročanja v teh državah je za 10 skupin izdelkov in storitev pokazala, da so naročniki v sezoni 2006/2007 zaradi upoštevanja pravil zelenega javnega naročanja pomembno prispevali k zmanjšanju izpustov CO2 in jih v povprečju zmanjšali za 25 odstotkov. Upoštevajoč načela izračunavanja stroškov celotnega življenjskega kroga, so v teh državah EU v povprečju prihranili en odstotek bruto domačega proizvoda (BDP)," je orisal Gaspari.


Po mnenju generalnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Sama Hribar Miliča je premalo, če bodo šla v smeri zelenih naročil le javna naročila. "Potrebujemo tudi spremembo na področju davkov, morda na področju subvencij, da bomo, kot pravimo, s palico in korenčkom gospodarstvo usmerjali v neko novo razvojno paradigmo in na ta način ob tem zagotovili tudi konkurenčnost slovenskega gospodarskega prostora."


Gaspari je povedal, da je celotni javni sektor v Sloveniji leta 2007 preko sistema javnega naročanja porabil skoraj 13 odstotkov BDP. Kar pomeni, da pomembno vpliva na celotno gospodarstvo, predvsem v času gospodarske krize. Sedaj imamo idealno priložnost, da temeljito premislimo o tem, kaj in kako proizvajamo in trošimo, tudi v javnem sektorju. Orodje za k premiku okoljsko bolj odgovornega ravnanja v javnemu sektorju je zeleno javno naročanje.


Služba vlade za razvoj in evropske zadeve je po besedah Gasparija v sodelovanju z drugimi ministrstvi in organizacijami lani pripravila akcijski načrt za zeleno javno naročanje za obdobje 2009-2012. "V njem smo si zadali ambiciozni cilj, da želimo do leta 2012 za osem skupin izdelkov in storitev doseči, da bo vsaj 50 odstotkov javnih naročil izvedenih v skladu z načeli zelenega javnega naročanja," je dejal in dodal, da je pomemben element za dosego tega cilja predlog uredbe o zelenem javnem naročanju, ki je v javni obravnavi.
Slovenija je po Gasparijevih navedbah prve korake že storila. Ministrstvo za javno upravo se je lani v skladu z načeli zelenega javnega naročanja lotilo priprave skupnega javnega naročila vozil, papirja in električne energije. Opozoril je, da potrebujemo tudi trg, ki bo lahko zadovoljil povpraševanje po okoljsko manj obremenjujočih izdelkih in storitvah, ter izpostavil, da je treba vzpostaviti pravo kombinacijo vzpodbud za raziskave in razvoj na področju inovacij.


Današnjo konferenco o zelenem javnem naročanju organizirajo služba vlade za razvoj in evropske zadeve, mednarodni center za usposabljanje Mednarodne organizacije za delo, veleposlaništvo Velike Britanije in Severne Irske, švedsko veleposlaništvo in GZS.


< SESTANEK NA TEMO DIMNIKARSKE PROBLEMATIKE