07.04.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

KONFERENCA O PRIHODNOSTI KOHEZIJSKE POLITIKE

V Mariboru danes poteka Konferenca o prihodnosti kohezijske politike, ki jo je pripravila Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske Unije. Na konferenci si bodo udeleženci izmenjali različna stališča glede vprašanja kako strukturirati in izvajati kohezijsko politiko v prihodnosti. V okviru konference pa smo v Združenju občin Slovenije v sodelovanju s SVLR poskrbeli tudi za predstavitev naših občin članic s tiskanimi materiali.


Na Konferenci o prihodnosti kohezijske politike bodo dr. Ivan Žagar, minister pristojen za lokalno samoupravo in regionalno politiko, visoki predstavniki držav članic, poslanci Evropskega parlamenta, predstavniki socialnih partnerjev, regionalnih združenj in civilne družbe, kot tudi Evropske investicijske banke, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj in Evropskega računskega sodišča poskušali zbližati različne poglede o tem kako strukturirati in izvajati kohezijsko politiko v prihodnosti in tako vzpostaviti podlago tudi za pregled proračuna EU na splošno kot tudi prispevati k vprašanju »kakšno Evropo pravzaprav hočemo«.

V Združenju občin Slovenije bomo na konferenci predstavili slovenske občine z njihovimi številnimi zanimivimi tiskovinami in ostalimi gradivi.


< MŠŠ OBJAVILO RAZPISE IZ EU SKLADOV