25.11.2020 Starost: 2 let

KONEC NOVEMBRA IZPLAČILA ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE V VIŠINI DOBRIH 10 MILIJONOV EVROV IZPLAČIL

Ljubljana, 25. 11. 2020 - Na Zavodu RS za zaposlovanje predvidevajo, da bodo konec novembra 2020 izplačali približno 10,1 milijona EUR, od tega za ukrep čakanja na delo 1.227.710 EUR, za ukrep skrajšanega polnega delovnega časa 8.812.208 EUR in za ukrep karantene 83.668 EURTako bodo v letošnjem letu za interventne ukrepe letos izplačali že 323 milijonov evrov.


Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod) ima že od spomladi eno ključnih vlog pri izvajanju vseh petih interventnih zakonov, ki jih je Vlada RS sprejela za omilitev posledic vpliva Covid-19 na gospodarstvo. Trenutno je aktualno reševanje vlog za skrajšani delovni čas po PKP 3 in PKP 5. Slednji je bil sprejet 24. 10. 2020, reševati pa so ga pričali takoj, ko je Evropska komisija potrdila ustreznost sheme državne pomoči Sure, torej 11. 11. 2020.

Do 24. 11. 2020 so na Zavodu za vse interventne zakone (za ZIUPPP, ZIUZEOP +A, ZIUOOPE, ZIUPDV, ZZUOOP) prejeli več kot 130.000 vlog delodajalcev za približno 600.000 zaposlenih (en delodajalec je lahko oddal več vlog, tudi večkrat za istega zaposlenega). Največ vlog je bilo za ukrep čakanja na delo, ki je zajet v vseh dosedanjih protikoronskih paketih pomoči. Nadaljevanje tega ukrepa, pod nekoliko drugačnimi pogoji, pa predvideva tudi t. im. PKP 6. Prav tako je v tem paketu predvideno nadaljevanje ukrepa za skrajšani polni delovni čas. 

Do 24. 11. 2020 so na podlagi PKP 3 za skrajšani delovni čas prejeli 13.669 vlog delodajalcev za 62.553 zaposlenih, za čakanje na delo na podlagi PKP 4 in PKP 5 pa sp prejeli 41.883 vlog delodajalcev za 139.927 zaposlenih, medtem ko je bilo za karanteno in višjo silo oddanih 24.228 vlog delodajalcev za 50.621 zaposlenih na podlagi PKP 4 in 5. Za to se vloge lahko oddajo do konca leta 2020.

Na Zavodu načrtujejo, da bodo konec novembra 2020 izplačali približno 10,1 milijona EUR, od tega 1.227.710 EUR za ukrep čakanja na delo, 8.812.208 EUR za ukrep skrajšanega polnega delovnega časa in 83.668 EURza ukrep karantene. 

Tako bo do konca novembra 2020 skupaj izplačanih 323,2 milijona EUR, od tega:

  • 18.218.583 EUR za skrajšani delovni čas,
  • 303.551.554 EUR za čakanje na delo,
  • 496.314 EUR za karanteno,
  • 913.822 EUR za začasno denarno nadomestilo. 

Pri tem opozarjajo, da je pogoj za izplačilo, da je bila oseba zaposlena za konkretno obdobje, za katero je delodajalec posredoval zahtevek za povračilo, in da je za enako obdobje delodajalec tudi dejansko izplačal plačo (to pomeni oddajo obrazca REK). Pri tem pride velikokrat do napak in zato se lahko zgodi, da vsi delodajalci, ki so oddali zahtevek, niso zajeti  tudi v izplačilo ob določeni tranši, pač pa je to mogoče šele, ko se napake odpravijo. 

Na Zavodu ocenjujejo, da so do sedaj rešili približno 98 % vseh vlog delodajalcev do vključno PKP 4 (nerešenih ostaja nekaj pritožb in vloge, kjer so potrebne dopolnitve), od 11. 11. 2020 pa pospešeno rešujejo vloge tudi za PKP 5. Vloge, prejete po prvih štirih interventnih zakonih, so kljub zelo velikemu številu v povprečju rešili v 14 dneh. 

* * *


< GURS ZAKLJUČIL LOKACIJSKO IZBOLJŠAVO ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA KATASTRA