28.06.2013 Starost: 10 let

KOMISIJA ZA NADZOR JAVNIH FINANC OBRAVNAVALA POROČILO RAČUNSKEGA SODIŠČA O POSVETIH Z OBČINAMI

Ljubljana, 27. 6. 2013 - Komisija DZ za nadzor javnih financ je obravnavala poročilo Računskega sodišča RS o regijskih posvetih, ki jih je sodišče v letih 2011 in 2012 opravilo s predstavniki občin. Iz poročila izhaja, da imajo občine največ težav pri podeljevanju stavbnih pravic ter pri razmerjih s povezanimi osebami in razmerjih z izvajalci gospodarskih javnih služb.


V poročilu računsko sodišče med drugim navaja, da je občine na posvetih (bilo jih je 12) opozorilo, da morajo biti proračunska sredstva načrtovana, preden je s pogodbo prevzeta obveznost in preden je izvršeno plačilo. Občine so tudi opozorili, da morajo sprejeti letne načrte razpolaganja s stvarnim premoženjem, kot tudi, da je opravljanje del zunanjih izvajalcev za občino primerno le za dela, ki se opravljajo občasno.

 

Na drugi strani so se po besedah vrhovne državne revizorke na računskem sodišču Mojce Planinšek občine pritoževale nad prepogostimi spremembami predpisov, pomanjkanjem strokovne podpore občinam in zapletih pri urejanju lastništva javnih cest. Občine namreč opozarjajo, da lastništvo cest večinoma ni urejeno in da ga finančno ne bodo zmogle urediti same.

 

Prav temu, da občine opozorijo na težave, s katerimi se srečujejo pri poslovanju, so bili po besedah Planinškove tudi namenjeni posveti. Istočasno pa je na njih računsko sodišče občine seznanilo o tem, kakšne napake delajo pri poslovanju.

 

V splošni razpravi je nekatere člane komisije zanimala problematika zadolževanja občin. Po besedah Planinškove na računskem sodišču pogosto opažajo prikrito zadolževanje, denimo s pomočjo uporabe instituta stavbne pravice in ustanavljanjem podjetij, ki so nosilci dolgov občin. So pa občine po njenih besedah v povprečju še vedno zadolžene manj, kot je to predpisano.

 

Andrej Vizjak je opozoril na težave, ki jih imajo občine z javnimi zavodi. Občine so kot ustanoviteljice javnih zavodov namreč odgovorne za pokrivanje njihove izgube, istočasno pa v svetih zavodov pogosto nimajo zadostnega vpliva. Planinškovi se pri tem zdi ključno vprašanje, ali predstavniki občine v svetih javnih zavodov glasujejo v svojem imenu ali v imenu občine. "Sami pri tem ugotavljamo, da pri tem povezava med občino in člani sveta velikokrat ni vzpostavljena," je dejala.

 

Vizjak je opozoril tudi na neurejenost določanja cen javnih storitev, ki so po njegovih besedah delno odvisne od vsakokratne politike, hkrati pa so v občinah pogosto različne. Prvi namestnik predsednika računskega sodišča Jorg Kristijan Petrovič je pri tem povedal, da se na področju javnih storitev pogosto srečujejo z monopoli, rešitev pa vidi v zagotovitvi večje konkurence.

 

Marijo Plevčak je zanimalo, zakaj priklopi nekaterih komunalnih storitev v nekaterih občinah stanejo tudi do dvakrat ali trikrat več kot v drugih. Planinškova ji je pojasnila, da je to najverjetneje odvisno od stroškov izgradnje samega omrežja.

 

V predstavljenem poročilu je računsko sodišče pripravilo tudi predlog sprememb zakonodaje. Člani komisije so zato Vlado RS pozvali, naj se v roku 30 dneh do predlaganih sprememb opredeli.

 

Initiates file downloadSklep komisije


< 15. REDNA SEJA VLADE RS