03.06.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

KOMISIJA RELEX ODBORA REGIJ V SLOVENSKI BISTRICI

Danes je v Slovenski Bistrici potekal seminar komisije Relex Odbora regij na temo vloge narodnih manjšin. V ospredju zanimanja udeležencev je vloga narodnih manjšin, še posebej različni modeli politične participacije narodnih manjšin v EU in na Zahodnem Balkanu.


Predsednik komisije Relex Istvan SertĂś-Radics je poudaril, da vsebina seminarja odslikava strategijo Odbora regij do problematike narodnih manjšin v državah Zahodnega Balkana. Po njegovih besedah so nove članice EU, še zlasti Slovenija, zaradi svojih izkušenj "motor" transnacionalnega sodelovanja lokalnih in regionalnih oblasti.
SertĂś-Radics je poudaril, da je seminar dobra priložnost za izmenjavo primerov najboljših praks in inovativnih rešitev, pri čemer sodelujejo tudi predstavniki Srbije, Vojvodine, Hrvaške, Istre in Lendave. Po njegovih besedah se lahko EU veliko nauči od držav zunaj unije. SertĂś-Radics je ob tem posebej opozoril na t.i. vojvodinski model. Prav zagotavljanje pravic narodnih manjšin je "vroča tema" Zahodnega Balkana. Kot je poudaril, mora EU ponuditi evropsko prihodnost vsem državam Zahodnega Balkana.

Po besedah ministra za lokalno samoupravo in regionalno politiko Ivana Žagarja je vprašanje narodnih manjšin med prednostnimi vprašanji v procesu evropske integracije in transnacionalnih povezovanj. 
Kot je opozoril Žagar, imajo v omenjenem procesu pomembno vlogo različne oblike prenosa upravljanja v skladu z načelom subsidiarnosti, ki v okviru lokalnih samouprav omogoča aktiviranje številnih endogenih razvojnih potencialov. Po njegovih besedah je ustanovitev pokrajin v Sloveniji eno pomembnejših notranjepolitičnih vprašanj.

Komisija Relex Odbor regij je seminar pripravila v sodelovanju s Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Združenjem občin Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije in Občino Slovenska Bistrica. Udeležujejo se ga tudi predstavniki univerz, Evropske komisije in slovenske Vlade.


< INFORMACIJSKA POOBLAŠČENKA PRIPRAVILA POROČILO ZA LETO 2007