03.06.2016 Starost: 6 let

KOMISIJA DZ O PROBLEMATIKI KAPITALSKIH NALOŽB OBČIN TER KAPITALSKIH NALOŽB PRAVNIH OSEB V NJIHOVI LASTI

Ljubljana, 2. 6. 2016 - Komisija DZ za nadzor javnih financ je obravnavala mnenje računskega sodišča o pridobivanju kapitalskih naložb države in občin. Vladi in občinam predlaga, naj upoštevajo nasvete in predloge sodišča, skupnosti in združenju občin pa, naj z njimi seznanijo svoje članice.


Računsko sodišče je v Opens external link in new windowmnenju opozorilo na težave predvsem na področju zadolževanja občin, tudi v povezavi z ustanavljanjem ali nakupi deležev v gospodarskih družbah. Nekatere občine namreč z ustanavljanjem družb pogosto zaobidejo javnofinančne predpise o zadolževanju, s čimer se problematika zadolževanja močno povečuje. In to počnejo zlasti močno zadolžene občine, kar na dolgi rok lahko občanom povzroči hude težave.

 

Kot je na seji komisije izpostavil prvi namestnik predsednika Računskega sodišča Jorg Kristijan Petrovič, sodišče meni, da bi moralo biti poslovanje gospodarskih subjektov, ki jih občina lahko ustanovi, usmerjeno predvsem v opravljanje temeljnih dejavnosti. Ustanovitev gospodarskih subjektov ali pridobivanje kapitalskih naložb pa se po njihovem lahko izvaja le zaradi predhodno ugotovljenega javnega interesa.

 

Rešitve zakona gredo v smeri, da bodo država oz. občine lahko pridobile kapitalsko naložbo le na podlagi zakona, ki opredeljuje javni interes, ter če se s tem ne vpliva na konkurenco in če so za ta namen zagotovljena sredstva v proračunu ali z dokazljivim lastnim vložkom. To bo veljajo tudi za družbe, v katerih ima občina posredno ali neposredno prevladujoč vpliv. "Možnost ustanavljanja podjetij in pridobivanja kapitalskih naložb se bo z novim zakonom bistveno skrčila, kršitve zakona pa bodo sankcionirane," je napovedal.

 

Vodja Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti na Ministrstvu za finance Marjetica Mahne je povedala še, da ministrstvo sedaj ne daje soglasja za zadolževanje pravnim osebam v lasti občin, tega daje mestni svet. To se všteva v kvoto le, če da občina poroštvo. Problematično je, da ni jasnih pravil kot sicer veljajo za državo, zato se v občinah po njenem pojavljajo "različne situacije, dogajanje pa je zelo kompleksno".

 

Sklep Komisije DZ za nadzor javnih financ:

»Komisija za nadzor javnih financ  predlaga Vladi in občinam, da upoštevajo nasvete in predloge, ki jih je Računsko sodišče navedlo v zaključku mnenja. Skupnost in združenji občin naj s tem seznanijo svoje članice.«

* * *

 

 


< 90. REDNA SEJA VLADE RS