15.02.2016 Starost: 6 let

KOMENTAR ZOS NA MNENJE GLEDE UPORABE FIDIC DOLOČIH V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 15. 2. 2016 - Združenje občin Slovenije je ministru Borisu Koprivnikarju poslalo komentar na mnenje Direktorata za javno naročanje glede uporabe FIDIC določil v postopkih javnega naročanja.


Kot naročniki po ZJN-2 se občine povsem strinjamo s stališčem, da pogodbena določila ne morejo in ne smejo nadvladati veljavne nacionalne zakonodaje. Vendar pa se ne strinjamo s predpostavkami, ki jih pristojno ministrstvo v svojem stališču podaja. Kot že samo ministrstvo navaja, je »Gradnja« rezultat dejavnosti iz te točke, ki predstavlja gospodarsko in tehnično funkcionalno celoto, kar je navedeno v 7. točki 1. odstavka 2. člena ZJN-2.

Vsekakor ni mogoče pavšalno določati vse spremembe gradbenih pogodb kot bistvene spremembe pogodb ter zavezanost za ureditev sprememb ob uporabi določil javno naročniške zakonodaje.

Za doseganje cilja gospodarske in tehnične funkcionalne celote so v določenih primerih potrebne spremembe, ki jih omogočajo tako pogodbena določila FIDIC kot tudi Obligacijski zakonik in gradbene uzance. Naročnik, ki je zavezan k uporabi ZJN-2, pa mora ob upoštevanju veljavne zakonodaje upoštevati, da ne dovoljuje spremembe, ki bi omogočila bistveno spremembo pogodbe, kateri sledi tudi sodna praksa EU.

Celoten dopis je dostopen TU.

* * *


< AKTUALNE NOVICE S PODROČJA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA