20.06.2014 Starost: 8 let

KOLESARSKI PROJEKT SHARROW

Ljubljana, 20. 6. 2014 - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor nam je posredovalo obvestilo glede apliciranja kolesarskega projekta Sharrow.


pristojni opozarjajo, da se je navedeni projekt začel aplicirati tudi na cestah, kjer je omejitev hitrosti med 50 km/h in 90 km/h. Ob tem opozarjamo, da lahko ima aplikacija takšnega ukrepa pri takšnem hitrostnem režimu predvsem negativne učinke na prometno varnost. V splošnem velja, da se lahko tovrsten ukrep postavlja na odsekih pod točno določenimi pogoji (omejena hitrost, določen delež kolesarjev, PLDP, ipd ).

 

Projekt Sharrow pomeni nekakšno simbiozo med motornim in kolesarskim prometom, vendar pod točno določenimi pogojim. V Sloveniji je bil kot eksperiment uveden na izbrani mestni ulici v Mariboru, v coni omejene hitrosti vožnje 30 km/h. Izsledki eksperimenta bodo koristili pri izdelavi tehnične specifikacije o kolesarskih površinah, ki je v pripravi.

Glede na to, da so specifikacije v nastajanju, pristojni na ministrstvu naprošajo občine, da s takšnim ukrepom počakajo do sprejema specifikacije. Ta ukrep nikakor ni in ne more biti nadomestilo za druge oblike kolesarskih površin.

* * *


< 2. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE