30.10.2018 Starost: 145 dni

KOHEZIJSKI E-KOTIČEK MESECA OKTOBRA

Ljubljana, 30. 10. 2018 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila novo številko Kohezijskega e-kotička, v katerem si lahko med drugim več preberete o kampanji "Moj projekt 2019" in o kohezijski politiki po letu 2020.


V kohezijskem paketu po letu 2020 se za Slovenijo predvideva za skoraj 3,1 ,rd evrov kohezijskih sredstev, kar je devetodstotni res v primerjavi s sedanjim večletnim finančnim okvirom.

Komisija v predlogu ohranja tri kategorije razvitosti regij. Manj razvite so tiste, ki dosegajo 75 odstotkov povprečja EU glede na BDP na prebivalca. Prehodne so tiste, ki dosegajo od 75 do 100 odstotkov povprečja. Tiste nad 100 odstotki povprečja pa so bolj razvite. Slovenija je razdeljena na dve kohezijski regiji - Zahodno Slovenijo in Vzhodno Slovenijo. Po razpoložljivih statističnih podatkih za leto 2016 dosega zahodna slovenska regija 99 odstotkov povprečne razvitosti EU, vzhodna 68 odstotkov, celotna Slovenija pa 83 odstotkov. Za Slovenijo je bilo ključno, da je padec sredstev čim manjši, poleg tega pa je pomembno, da ohrani zmožnost financiranja strukturne transformacije regij po vsej Sloveniji, čeprav Zahodna Slovenija dosega povprečno razvitost Unije in se obdobje prehodne regije zanjo izteka. Komisija vidi evropsko sofinanciranje kot dopolnitev nacionalnemu, zato je določila nižje meje za sofinanciranje. S tem bo okrepljen tudi čut odgovornosti upravičencev za njihov projekt. Tako je zgornja meja sofinanciranja pri manj razvitih regijah 70 odstotkov, pri regijah v prehodu pa 55 odstotkov (razvitejše regije so upravičene do 40 odstotkov sofinanciranja).

SVRK je v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad izdal naslednje odločitve o finančni podpori projektom 2014-2020:

Celotni Kohezijski e-kotiček je dostopen TU.

* * *


< MESEČNI UTRIP MESECA OKTOBRA 2018