30.03.2016 Starost: 6 let

KOHEZIJSKI E-KOTIČEK MESECA MARCA

Ljubljana, 30. 3. 2016 - V tokratni številki Kohezijskega e-kotička si lahko med drugim več preberete o letošnjem dnevu odprtih vrat "EU projekt, moj projekt" in o osnutku Vizije Slovenije 2050. Na voljo pa so tudi informacije o aktualnih javnih razpisih.


V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bodo v okviru letošnjega dneva odprtih vrat "EU projekt, moj projekt" seznanili zainteresirano javnost z rezultati in koristmi programskega obdobja 2017-2013, s čimer želijo motivirati potencialne upravičence in osveščati i razvojnih priložnostih ter možnostih financiranja v aktualnem programskem obdobju 2014-2020. predstavilo so bo skoraj 60 projektov.

Vlada RS je med pomembne prednostne naloge mandata zadala pripravo Strategije razvoja Slovenije. Prvi in temeljni korak k njeni pripravi pa je oblikovanje Vizije Slovenije 2050. Temu bo sledila priprava strateškega dokumenta, ki bo opredelil ključna razvojna področja Slovenije do leta 2030 in nato še srednjeročni akcijski načrt. Več o viziji si lahko preberete TU.

SVRK je v vlogi organa upravljanja za evropske in strukturne sklade in Kohezijski sklad izdal odločitve o finančni podpori naslednjima projektoma:

Med aktualnimi razpisi pa boste našli:

Celotna številka Kohezijskega e-kotička je na voljo TU.

* * *

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 29. MARCA DO 1. APRILA 2016