02.07.2018 Starost: 5 let

KOHEZIJSKI E-KOTIČEK MESECA JUNIJA

Ljubljana, 2. 7. 2018 - V junijski številki Kohezijskega e-kotička, ki ga pripravlja Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, si lahko med drugim preberete povzetek poročila o izvajanju Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020.


Povzetek poročila o izvajanju Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
V povzetku si lahko med drugim preberete več o sledečih rezultatih leta 2017:

 • 119 podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami
 • vzpostavljenih je bilo 9 razvojnih partnerstev
 • podprtih je bilo 235 inovacij
 • podprtih je bilo 622 podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri
 • za 18.703 tone so se zmanjšale emisije toplogrednih plinov ekvivalenta CO2
 • letna poraba primarne energije v javnih stavbah se je zmanjšala za 22.581.129 kWh/leto
 • izvedenih je bilo 98 alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav
 • 2014.735 dodatnih prebivalcev je bilo deležnih boljše oskrbe z vodo
 • za 25,7km se je podaljašala skupna dolžina novih cest (tudi TEN-T)
 • 1.190 mladih v starosti od 15-29 let je prejelo spodbude za zaposlitev
 • podprtih je bilo 15 medgeneracijskih centrov
 • 63 šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Prihodnost evrospke kohezijske politike po letu 2020
Glavne značilnosti predloga Evropske komisije za modernizirano kohezijsko politiko:

 • Osredotočenost na ključne naložbene prioritete, pri katerih lahko EU doseže najboljše rezultate
 • Upoštevanje potreb vseh regij in bolj prilagojen pristop k regionalnemu razvoju
 • manj pravil, ki so jasnejša in preprostejša ter prožnejši okvir
 • Okrepljena povezava z evropskim semstrom, da bi se izboljšalo naložbeno okolje v Evropi

Predstavitev projekta
Tokrat si lahko več preberete o drugem 160-urnem Modularnem usposabljanju kariernih svetovalcev, katerega namen je bil okrepiti zavedanje kariernih svetovalcev o pomenu kariere za kakovostno življenje posameznika, družbeni napredek in zagotavljanje socialne pravičnosti.

Projekt je vreden 3.454.986 evrov, od tega je 2.763.989 prispeval ESS sklad.

Evropa v moji regiji
Še vedno poteka kampanja »EU v moji regiji«, v okviru katere državljani EU spoznavajo projekte v vseh državah članicah. Kampanja spodbuja tudi neposredno udeležbo državljanov pri komuniciranju o EU in njenih naložbah na lokalni ravni. Organizirata se fotografski in blogerski natečaj ter kviz o evropskih regijah, da lahko državljani izmenjujejo svoje izkušnje in zgodbe o projektih, ki jih financira EU, ter osvojijo zanimive nagrade.

Celotni Kohezijski e-kotiček si lahko preberete TU.

* * *


< 252. DOPISNA SEJA VLADE RS