01.08.2018 Starost: 5 let

KOHEZIJSKI E-KOTIČEK MESECA JULIJA

Ljubljana, 1. 8. 2018 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila 116. številko Kohezijskega e-kotička, v katerem si lahko med drugim več preberete o svežnju zakonodajnih predlogov s področja regionalnega razvoja in kohezijske politike za obdobje 2021-2027.


Kohezijske politika po 2020
Sveženj zakonodajnih predlogov s področja regionalnega razvoja in kohezijske politike za obdobje 2021-2027, ki ga je pripravila Evropska komisija, cilja na pet prednostnih področij:

 1. pametnejša Evropa (inovativno in pametno gospodarsko preoblikovanje)
 2. bolj zelena, nizkoogljična Evropa (vključno z prehodom, krožnim gospodarstvom, prilagajanjem podnebnim spremembam in obvladovanjem tveganj)
 3. bolj povezana Evropa (mobilnost in povezljivost
  IKT)
 4. bolj socialna Evropa (evropski steber socialnih
  pravic in podpora za zdravstveno varstvo)
 5. Evropa bliže državljanom (trajnostni razvoj
  mestnih, podeželskih in obalnih območij ter lokalne
  pobude)

Nagrada Regiostars 2018
Julija se je začelo glasovanje za najboljše projekte kohezijske politike po mnenju občinstva – RegioStars 2018. V končnem izboru je 21 finalistov v petih kategorijah:

 

 1. doseganje industrijskega prehoda,
 2. spodbujanje nizkoogljičnega življenjskega sloga,
 3. izboljšanje kakovosti in dostopnosti javnih storitev,
 4. dolgoročno obravnavanje migracij,
 5. ohranjanje kulturne dediščine EU.

V kategoriji ohranjanja kulturne dediščine se za nagrado poteguje tudi arheološki projekt petih držav Iron-Age-Danube (Monumentalizirane krajine starejše železne dobe v porečju Donave), pri katerem sodelujejo tudi strokovnjaki iz Slovenije.

Neposredne potrditve projektov
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala naslednje odločitve o finančni podpori projektom 2014-2020:

 1. Celovita energetskasanacija objekta Dijaški dom Lizike Jančar Maribor
 2. Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru
 3. Spodbujanje povpraševanja po storitvah dostopa do interneta - promocija digitalizacije Slovenije
 4. Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2018-2022

Celoten Kohezijski e-kotiček si lahko preberete TU.

* * *


< MESEČNI UTRIP MESECA JULIJA 2018