30.07.2020 Starost: 3 let

KOHEZIJSKI E-KOTIČEK MESECA JULIJA 2020

Ljubljana, 30. 7. 2020 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila novo številko Kohezijskega e-kotička. V njem si lahko med drugim več preberete o EU načrtu za okrevanje gospodarstva po pandemiji, aktualnih in napovedanih javnih razpisih, izobraževanjih in še mnogočem drugem.


EU NAČRT ZA OKREVANJE GOSPODARSTVA PO PANDEMIJI
Voditelji držav članic EU so 21. julija 2020 potrdili večletni finančni okvir EU za obdobje 2021-2027 (1074 milijard evrov) in nov instrument za okrevanje, NextGenerationEU (750 milijard evrov).

S tem so voditelji vlad in držav EU v Evropskem svetu sledili predlogom Evropske komisije, ki je za odpravljanje gospodarske in socialne škode zaradi pandemije koronavirusa, zagon evropskega gospodarstva ter ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest v instrumentu za okrevanje NextGenerationEU predvidela nepovratna sredstva in posojila za pomoč državam članicam.

Instrument za okrevanje bo izredne in začasne narave. Financiranje bo omogočeno s sklepom o virih lastnih sredstev, ki bo EU omogočil, da si za ukrepe v obdobju 2021–2024 z izdajo obveznic izjemoma izposodi do 750 milijard evrov. Evropska Komisija bo nato sredstva v skladu s prednostnimi nalogami EU usmerila v posebne in nove potrebe po financiranju, ki jih je izpostavila kriza, in sicer prek nepovratnih sredstev in posojil. Tako bo Unija svojim državam članicam nudila podporo, ne da bi pri tem dodatno obremenjevala njihove nacionalne proračune v obdobju, ko so že tako najbolj pod pritiskom.

Odziv EU na koronavirusno krizo bo razporejen čez obdobje do leta 2027 in bo najintenzivnejši v prvih, ključnih letih okrevanja. EU bo za zagotovitev učinkovitega odziva uporabila vrsto različnih instrumentov.

AKTUALNI RAZPISI
Med aktualnim razpisi so:https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2020-2021-in-2022/

NAPOVEDANI RAZPISI
Med napovedanimi razpisi pa lahko najdete sledeče objave:

  • Vzpostavitev tehnoloških platform s področja interneta stvari (pilotni projekt) - napovedan za september 2020
  • Javni poziv spodbude na področju internacionalizacije za namen zmanjševanja posledic - napovedan za avgust 2020
  • Elektropolnilnice - napovedan za december 2020


NEPOSREDNE POTRDITVE
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je med drugim izdala naslednje odločitve o finančni podpori projektom:

Celoten Kohezijski e-kotiček meseca julija je na voljo TU.

* * *


< NOV DRŽAVNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH- POJASNILO