06.11.2017 Starost: 349 dni

KOHEZIJSKE NOVICE MESECA OKTOBRA

Ljubljana, 6. 11. 2017 - V oktobrski številki Kohezijskih e-novic, ki si lahko med drugim več preberete o poročilu o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, ki ga Evropska komisija izdaja vsake tri leta.


Poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji
Med ključnimi poudarki je v poročilu navedeno, da se regionalne razlike znova zmanjšujejo, povečala se ja zaposlenost, vendar je brezposelnost še vedno večja kot pred krizo. Navajajo tudi, da imajo nekatere regije hitro rast prebivalstva, medtem ko v drugih število prebivalcev upada ter da mesta povezujejo priložnosti z izzivi. Ugotavljajo tudi, da je za zmanjšanje emisij toplogradnih plinov potrebnih več naložb v energijsko učinkovitost, obnovljive vire energije in nizkoogljični promet. Ključno je tudi sodelovanje in premagovanje ovir prek meja EU, saj meje kljub odpravi številnih institucionalnih in regulativnih ovir še vedno otežujejo prost pretok blaga, storitev, ljudi, kapitala in idej.

Gospodarska rast bi se spodbudila z izboljšanjem kakovosti upravljanja in z izvajanjem strukturnih reform. Izrazite so razlike med tem, kako prijazne so države članice do podjetij. Za spodbujanje gospodarskega razvoja in vpliva kohezijske politike je treba povečati učinkovitost in preglednost javnih institucij.

Manjko se kaže tudi v tem, da nacionalne javne naložbe še nisona nakdanji ravni. Skupne naložbe kot delež BDP so se zaradi krize znatno zmanjšale in se od takrat praktično niso povečale. Zaradi pritiska na javne finance so se javne naložbe s 3.4 % BDP leta 2008 zmanjšale na 2,7 % BDP leta 2016.

Je pa kohezijska politika glavna naložbena politika EU, saj zagotovi finančna sredstva za javne kapitalske naložbe v EU v višini 8,5 %, pri čemer se ta delež za EU-13 poveča na 41 %, za številne države pa na več kot 50 %. Na veliko dodano vrednost EU pri kohezijski politiki so na kohezijskem forumu junija 2017 opozorili številni govorci, ki so poudarili, da je pomagala manj razvitim regijam nadoknaditi zaostanek v razvoju, vsem regijam pa je pomagala pri naložbah v prednostne naloge EU in obravnavanju novih izzivov.

Neposredne potrditve projektov
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala štiri odločitve o finančni podpori projektom 2014–2020:

  • Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci - SOPA
  • Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju – Kras.Re.Vita
  • Obvoznica Krško na odseku stari krški most (LC krški most–Vrbina) do krožišča pri TC Krško na G1-5/0336 v km 2,600
  • Rekonstrukcija in dozidava depandanse, vključno z energetsko sanacijo ter prezračevanjem kuhinje in pralnice v Domu starejših občanov Ljubljana Vič–Rudnik, enota Bokalce

Celotne kohezijske e-novice so na voljo TU.

* * *


 


< NAVODILO O LOČENEM VODENJU IZDATKOV