04.12.2014 Starost: 8 let

KOHEZIJSKE NOVICE MESECA NOVEMBRA

Ljubljana, 3. 12. 2014 - V novi izdaji Kohezijskega e-kotička, si lahko med drugim več preberete o evropskih sredstvih, ki so bila v programskem obdobju 2007-2013 dodeljena za projekte Notranjsko-kraške regije.


V programskem obdobju 2007–2013 je bilo v Notranjsko – Kraški regiji sofinanciranih več kot 13 različnih projektov v vrednosti dobrih 100 milijonov evrov. V to niso vključeni projekti, ki so imeli vpliv na celotno državo ali projekti, ki so vplivali na več regij hkrati.

več si lahko preberete o sofinanciranih projektih, in sicer:

  1. Projekt ESS - Regijska štipendijska shema Notranjsko-kraške regije
  2. Projekti ESRR - Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja (GOŠO) v občini Postojna; Celovita ureditev kompleksa parka vojaške zgodovine
  3. Projekt KS: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 2. sklop (Občina Cerknica)

Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja je izdala odločbe o dodelitvi sredstev za projekt »Urgentni center nova Gorica«, z ureditvijo katerega se bo povečala hitrost in učinkovitost obravnave nujnih akutnih stanj v Goriški statistični regiji ter ustrezna povezanost z ostalimi urgentnimi centri višje strokovne ravni. Za projekt v vrednosti dobrih 7,2 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 3,8 milijona evrov.

Več si lahko preberete tudi o trenutno aktualnih razpisih ESS, in sicer:

  1. Javni razpis za izbor operacije "Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega/tujega jezika skozi izvedbo tečajev za različne ciljne skupine in seminarjev za njihove izvajalce" - rok za oddajo vlog je 17. 12. 2014
  2. Sofinanciranje kadrovskih štipendij - rok za oddajo vlog 31.3.2015 oz. do porabe sredstev

Več si preberite TU.

* * *


< PRIJAVE ZA JAVNA DELA ZARADI TEHNIČNIH TEŽAV PO POŠTI