03.12.2018 Starost: 4 let

KOHEZIJSKE NOVICE MESECA NOVEMBRA 2018

Ljubljana, 3. 12. 2018 - V tokratni številki Kohezijskega e-kotička si lahko med drugim več preberete o kompetenčnih centrih v obdobju 2014-2020, o sredstvih Sklada skladov in aktulanih razpisih.


Kompetenčni centri v obdobju 2014-2020
Kompetenčni centri so partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge. Glavni namen povezovanja je zviševanje usposobljenosti zaposlenih, pridobivanje novih kompetenc za večjo konkurenčnost tako zaposlenih kot podjetij in panoge na trgu ter sodelovanje slovenskih podjetij v okviru njihove panoge.

Skupna vrednost sredstev, ki so na voljo je 4.720.000 EUR, od tega je prispevek ESS 3.776.000 EUR.

Sklad skladov
Sklad skladov je namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Njegova vrednost znaša 253 milijonov evrov, ki so Sloveniji na voljo do leta 2023.

SID banka ima v pripravi dodatne finančne instrumente, in sicer:

  • krediti za celovito energetsko prenovo javnih stavb,
  • krediti s področja urbanega razvoja v mestnih občinah,
  • novi instrumenti garancij za MSP,
  • garancije za raziskave, razvoj in inovacije,
  • instrument lastniškega oz. kvazi-lastniškega financiranja za podporo MSP v zgodnejših fazah razvoja.

 Celoten Kohezijski e-kotiček je na voljo TU.

* * *

 


< MESEČNI UTRIP MESECA NOVEMBRA 2018