01.12.2015 Starost: 7 let

KOHEZIJSKE NOVICE MESECA NOVEMBRA

Ljubljan, 1. 12. 2015 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v novembrski izdaji med drugim predstavlja program Obzorje 2020 in štiri projekte, ki so bili sofinancirani iz skladov EU.


Obzorje 2020
Obzorje 2020 (Horizon 2020)
je okvirni program EU za raziskave in inovacije v obdobju 2014-2020. Je nadaljevanje 7. okvirnega programa, ki se je iztekel konec leta 2013. Je najpomembnejši finančni instrument izvajanja vodilne pobude Unije inovacij ter Strategije Evropa 2020 s ciljem dvigniti konkurenčnost EU do leta 2020.

Osnovo programa Obzorje 2020 tvorijo trije stebri - odločna znanost, konkurenčna industrija in reševanje družbenih izzivov. Bistveni del izvajanja programa tvorijo strokovne podporne službe, ki zagotavljajo, da je Obzorje 2020 znano in zlahka dostopno vsem potencialnim prijaviteljem, ne glede na področje ali discipline. Nacionalne kontaktne osebe obstajajo v vseh 28 državah članicah EU.

Predstavitev projektov na Odboru za spremljanje izvajanja evropske kohezijske politike
Člani odbora so se na 2. redni seji seznanili z normativnim okvirjem za dejanski začetek izvajanja programskega obdobja 2014–2020 in objavo prvih razpisov ter podrobnostmi na sistemskem nivoju. Prav tako pa so bile predstavljene aktivnosti na področju predhodnih pogojenosti, Slovenske strategije pametne specializacije in potrjen je bil Načrt vrednotenja izvajanja Operativnega programa evropske kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2014–2020.

V nadaljevanju seje so bili predstavljeni primeri dobrih praks, ki so si jih v okviru Odbora za spremljanje ogledali tudi predstavniki Evropske komisije:

 1. Celostna obnova Vile Vipolže - Evropski sklad za regionalni razvoj
 2. Izobraževalni programi Ljudske Univerze Ajdovščina - Evropski socialni sklad
 3. Podjetje Arctur d.o.o. - Evropski socialni sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj
 4. Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju soče (CČN - Nova Gorica) - Kohezijski sklad

Neposredne potrditve projektov
SVRK je, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, izdal naslednje odločitve o finančni podpori projektom:

 1. Nakup in obnova pritličja objekta Galeb – raziskovalna dejavnost UP IAM – UP FAMNIT
 2. Prenova in preureditev prostorov ter dobava tehnološke opreme za področje ekofiziologije in varstva okolja 
 3. Novi prizidek Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete, Oddelka za lesarstvo

Aktualni razpisi

 1. Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019
 2. Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja
 3. Program Prvi izziv 2015
 4. Interreg Europe

Celotna številka Kohezijskega e-kotička je dostopna TU.

* * *


< 65. REDNA SEJA VLADE RS