31.03.2015 Starost: 7 let

KOHEZIJSKE NOVICE MESECA MARCA

Ljubljana, 31. 3. 2015 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala novo številko Kohezijskega e-kotička, v katerem si lahko med drugim več preberete tudi o ustanovni seji Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.


Na prvi seji je Odbor za spremljanje potrdil Poslovnik Odbora za spremljanje, ki podrobneje ureja organizacijo in način delovanja odbora, se seznanil z osnutkom Meril za izbor operacij v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 in dogovoril postopek, s katerim bodo ta potrjena na dopisni seji. Potrdil je tudi Strategijo komuniciranja evropske kohezijske politike 2014–2020.

Člani odbora so se seznanili s programskimi dokumenti za obdobje 2014–2020, in sicer s Partnerskim sporazumom in Operativnim programom; z izhodišči načina izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2014–2020; s stanjem izpolnjevanja predhodnih pogojenosti, ki so pogoj za uspešno doseganje ciljev naložbenih prednostnih nalog EU; z Makroregijskimi strategijami EU in teritorialnim sodelovanjem.

Več si lahko preberete tudi o projektih, za katere je SVRK izdal odločbo o dodelitvi sredstev, in sicer:

  1. Funkcijska analiza javne uprave 
  2. Revitalizacija spomenika "Baroničina hiša" - secesijske stavbe UM FERI - Raziskovalni center UM FERI
  3. Nakup in adaptacija prostorov za selitev Računskega centra Jožef Štefan

Celotne marčevske kohezijske novice so dostopne TU.

* * *


< MGRT OBČINAM POSLAL OBVESTILO O IZTEKU PRVEGA ROKA ZA VLOŽITEV NAČRTOV PORABE