29.02.2016 Starost: 7 let

KOHEZIJSKE NOVICE MESECA FEBRUARJA

Ljubljana, 29. 2. 2016 - V februarski številki Kohezijskih e-novic si lahko med drugim več preberete o Evropskih strukturnih in investicijskih skladih (ESIS) in o aktualnih javnih razpisih.


Evropski strukturni in investicijski skladi (ESIS)
Slovenija je v okviru 3 nacionalnih programov upravičena do 3,8 milijarde evrov iz ESIS iz EU dela. to predstavlja povprečno 1.880,00€/osebo v obdobju 2014-2020. K tem programom niso všteti čezmejni programi.

Statistični podatki, grafi in različne preglednice o izvajanu evropske kohezijske politike v Sloveniji in drugih državah EU so dostopni TU.

Aktulani razpisi
Trenutno aktualnih je sedem javnih razpisov, in sicer:

  1. Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017 - rok prijave od 15. 6. 2016 do 20. 9. 2016
  2. Javni razpsi za izbor operacij "Prva zaposlitev na podorčju vzgoje in izobraževanja" - rok prijave 7. 3. 2016
  3. Javni razpis za "RRI v verigah in mrežah vrednosti" - rok prijave 15. 4. 2016
  4. Javni razpis za "RRI v verigah in mrežah vrednosti" - rok prijave 15. 4. 2016
  5. Program Prvi izziv 2015 - rok prijave 30. 6. 2016
  6. Transnacionalni program Adrion - prvi razpis - rok prijave 25. 3. 2016
  7. Javni razpis za predložitev projketov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška - rok prijave 11. 3. 2016

Celotna številka Kozehijskih e-novic je dostopna TU.

* * *


 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 29. FEBRUARJA DO 4. MARCA 2016