02.07.2015 Starost: 8 let

KOHEZIJSKE NOVICE MESECA JUNIJA

Ljubljana, 2. 7. 2015 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila junijsko izdajo Kohezijskih e-novic, v katerih boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti.


Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v sodelovanju z Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo 22. in 23. junija 2015 organizirala informativna dogodka o izvajanju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Srečanja se je udeležilo skoraj 400 predstavnikov iz obeh regij – župani in drugi predstavniki občin, regionalne razvojne agencije, gospodarstvo, univerze in nevladni sektor ter tudi predstavniki ministrstev. Evropska kohezijska politika, ki je glavni naložbeni steber proračuna Evropske unije, ima namreč v Republiki Sloveniji izjemno pomembno vlogo, uspešno koriščenje sredstev za programsko obdobje 2014-2020 pa je eden izmed ključnih ciljev države do konca leta 2023. Ker se s pomočjo teh sredstev tudi v naši državi odpirajo nove priložnosti, želi SVRK, ki je organ upravljanja za evropske strukturne in investicijske sklade, o tem čim bolj aktivno obveščati zainteresirano javnost in potencialne upravičence, kar je bil tudi ključni namen obeh dogodkov.

Več si lahko preberete tudi o potrjenem projektu »Novogradnja univerzitetnega kampusa Livade I. faza: Stavba “A” (Nakup raziskovalne opreme - Center mediteranskih kultur)«, s katerim se bo dvignila tehnološka raven eksperimentalno raziskovalnega in izobraževalnega dela. Za naložbo v vrednosti slabega 1,9 milijona evrov, bo skoraj 1,6 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Ne spreglejte pa tudi informacij o aktualnih razpisih:

  1. Interreg Europe - odprt od 22. 6. 2015 do 31. 7. 2015
  2. Razpis ESS - jamstvo za mlade

V rubriki Obvestila pa boste med drugim našli aktualne informacije o:

  1. Uredbi o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
  2. t.i. finančnih instrumentih
  3. Večletnih finančnih okvirjih za različne programe
  4. Smernicah za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem povezanih instrumentov EU

Celotna številka Kohezijskih e-novic je dostopna TU.

* * *


< VLADA RS SPREJELA PREDLOG ZAKONA O POGOJIH ZA IZVEDBO UKREPA ODPUSTA DOLGOV