03.08.2015 Starost: 8 let

KOHEZIJSKE NOVICE MESECA JULIJA 2015

Ljubljana, 3. 8. 2015 - V julijski številki Kohezijskega e-kotička si lahko med drugim več preberete o zakonodaji evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri in osvojite praktično nagrado.


Zakonodaja evropske kohezijske politike 2014-2020
Kohezijska politika je namenjena vsem regijam in mestom v Evropski uniji za podporo ustvarjanja delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti življenja državljanov.

Evropska zakonodaja -
Člen 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da si mora Unija za krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije prizadevati zmanjšati neskladja med stopnjami razvitosti različnih regij in zaostalost regij z najbolj omejenimi možnostmi ali otokov, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti podeželju, območjem, ki jih je prizadela industrijska tranzicija, in regijam, ki so hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih naravnih ali demografskih razmer.

Slovenska zakonodaja -
Normativna podlaga za črpanje sredstev evropske kohezijske politike 2014-2020 v Sloveniji sta novela Zakona o izvrševanju proračuna (Ul. RS, št. 46, 26. 6. 2015, str. 4946), ki je bila v Državnem zboru RS sprejeta 18. junija 2015 ter Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, ki jo je Vlada RS izdala na dopisni seji 24. 4. 2015.

Potrditve projektov
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločbo o dodelitvi sredstev za projekt Inštitut za energetiko Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru.

Aktualni razpisi
Trenutno so odprti razpisi v okviru programa Jamstvo za mlade.

Druge koristne informacije
V julijski števili Kohezijskega e-kotička si lahko več preberete še o projektu "EU projekt, moj projekt", v okviru katerega bo 18. in 19. septembra 2015 potekal dan odprtih vrat.

Evropska komisija je začela s četrtim fotonatečajem Evropa v moji regiji, ki bo trajal do 28. avgusta 2015. Sodelujete pa tako, da na njihovem Facebook profilu objavite fotografijo projekta, na kateri mora biti vidna tabla ali pano z informacijami o sofinaciranju in evropska zastava.

V avgustu bo zaživela prenovljena spletna stran EU skladi, pohvale, kritike in kiomentarje pa lahko posredujete pristojnim na info.svrk(at)gov.si.

Sodelujete pa lahko tudi nagradi igri, ki jo delno financira Evropski socialni sklad.

Še več zanimivih in koristnih informacij Kohezijskega e-kotička je dostopnih TU.

* * *


< 48. REDNA SEJA VLADE RS