01.03.2018 Starost: 4 let

KOHEZIJSKE NOVICE MESECA FEBRUARJA

Ljubljana, 1. 3. 2018 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila novo številko Kohezijskega e-kotička, v katerem si lahko med drugim več preberete o javnem posvetovanju o prihodnosti Evropske kohezijske politike, o finančnih instrumentih v Sloveniji in o novih razpisih.


Javna posvetovanja o prihodnosti evropske kohezijske politike
V posvetovanju, ki poteka od 10. januarja 2018 do 8. marca 2018, lahko sodelujejo vsi državljani in deležniki, ki se zanimajo za kohezijsko politiko, vključno s prejemniki sredstev iz programov in skladov EU.

Več si preberite TU.

Finančni instrumenti v Sloveniji

Izvajanje finančnih instrumentov (samostojno ali preko sklada skladov) je pomemben instrument izvajanja razvojnih politik na ravni EU. Njihovo izvajanje je urejeno v evropskih uredbah tako na ravni centraliziranih instrumentov, kot so COSME, OBZORJE 2020, Creative Europe, Investicijski načrt za Evropo, ipd. kot na ravni kohezijske in kmetijske politike.

Finančni instrumenti se izvajajo v obliki kreditov, garancij, lastniškega kapitala in kvazi lastniškega kapitala, ki jih finančne institucije posredujejo končnim prejemnikom. Oblikovani in izvajani morajo biti tako, da spodbujajo znatno udeležbo zasebnih vlagateljev (poslovni angeli, zasebni vlagatelji, ipd.) in finančnih institucij na podlagi ustrezne delitve tveganja.

Finančne instrumente se bo v Sloveniji izvajalo dvostopenjsko preko sklada skladov. Struktura z enim skladom skladov in tematskimi podskladi vključuje številne prednosti, kot so enotna struktura upravljanja, večja kritična masa, ekonomija obsega, stroškovna učinkovitost in potencial za izkoriščanje sinergij med podskladi.

Napovedani razpisi
Do napovedanih razpisov lahko dostopate TU.

Aktualni javni razpisi
Med vrsto aktualnih razpisov, si lahko med drugim več preberete o:

Neposredne potrditve projektov
Izdana je bila odločitev o finančni podpori projektu "Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti" v skupni vrednosti 11,13 milijona evrov. Od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 8,13 milijona evrov.

Celotna izdaja Kohezijskega e-kotička je na voljo TU.

* * *

 

 


< MESEČNI UTRIP MESECA FEBRUARJA 2018